Løn og ressourcer

Siden beskriver, hvordan AU internt behandler og fordeler lønomkostninger med udgangspunkt i ressourcemodellen.
Modellen bygger på en række månedlige kørsler, som indgår i månedshjulet. Der skal ligeledes laves løbende opfølgning, der skal sikre korrekt omkostningsfordeling.
Nedenstående punkter er opstillet kronologisk i henhold til denne proces.

Spørg os:

Ved spørgsmål til løn og ressourcer:

- Skriv til ressourceenheden@au.dk


SLS 1 + 2

Vejledning under udarbejdelse - kontakt evt. Ressourceenheden for afklaring af spørgsmål.

Opdatér planlægningslinjer

Opdatering af planlægningslinjer - vejledning under udarbejdelse

Refusionsliste

1403859 / i40