Løn og ressourcer

Lønomkostninger fordeles til projekter i AU’s interne regnskab (NS Sag) ved ressourceallokering. Lønomkostningen opgøres som timer multipliceret med kostpris.

I kostpris indgår løbende løndele (den del af den ansattes løn som er tilbagevendende hver måned), samt ekstraudgifter til ferieafregning ved fratrædelser og den særlige feriegodtgørelse.

Enkeltstående lønudbetalinger (eksempelvis overarbejde og engangstillæg) samt ekstraudgifter ved barsel og sygdom indgår ikke i kostprisberegningen.

Ressourceallokeringsprocessen involverer økonomisekretariatet og administrationscentrene og gentages månedligt.

1403859 / i40