Beregning af kostpriser

Printervenlig version

Processen beskriver, hvilke aktiviteter der gennemføres på AU i forbindelse med beregning og indlæsning af kostpriser på ressourcer i Navisions ressourcemodul.

Beregning af kostpriser:

En medarbejder i Økonomisekretariatet, AU Økonomi  beregner en individuel kostpris for månedslønnede. Som udgangspunkt (hvis der ikke sker ændringer i ansættelsesforhold) opdateres der ressourcekostpriser en gang pr. år for månedslønnede. En medarbejder bliver oprettet som ressource og får udregnet sin kostpris første gang samme måned som han/hun får udbetalt sin første løn da det er en forudsætning for beregning af kostpriser, at der foreligger løngrundlag, eftersom kostprisen udregnes på baggrund af posteringer på de angivne SLS-konti.

Kostpris beregnes på baggrund af forudsigelig løn (den del af den ansattes løn som er tilbagevendende hver måned) og med udgangspunkt i afgrænsning på givne lønarter, ureguleret løn (samko) og frasortering af visse løndele. Der beregnes også en gennemsnitskostpris pr. stillingstype.

I kostprisberegningen indgår lønudgiften og bevillingstimer for sidst kendte måned. Derudover indgår en estimeret faktor som skal sørge for at kostprisen også indeholder den særlige feriegodtgørelse, og netto ferieudbetalinger. Summen af AES-bidrag, AUB-bidrag og fleksjobbidrag per time adderes.     

Formel for beregning af kostpris:

Der sker efterfølgende en lønregulering for kommende år for alle ressourcer.

  • Klik her for at se eksempel på beregning af kostpris.

  • Klik her for at se historik for kostprisformel.

Indlæsning af kostpris og opdatering af sagsplanlægningslinjer:

En anden medarbejder i Økonomisekretariatet, AU Økonomi indlæser de beregnede kostpriser i Navisions ressourcemodul i umiddelbar forlængelse af den månedlige opdatering af ressourcer. Kostprisen oprettes som en periodiseret (datostyret) linje i kostpristabellen pr. ressource. Sagsplanlægningslinjerne opdateres derefter med de nye kostpriser. På denne måde er kostpris retvisende i Navisions budgetmodul. Opdateringen sker ultimo hver måned.

Opdatering af kostpriser

Processen beskriver, hvilke aktiviteter der gennemføres på AU i forbindelse med den løbende opfølgning på kostpriser på ressourcer i Navisions ressourcemodul.

Som udgangspunkt (hvis der ikke sker ændringer i lønforhold) opdateres der ressourcekostpriser en gang pr. år for månedslønnede. En medarbejder bliver oprettet som ressource og får udregnet sin kostpris første gang samme måned som han/hun får udbetalt sin første løn.

Derudover sker der i Økonomisekretariatet, AU Økonomi en løbende genberegning af kostpris for alle ressourcer. Ny kostpris indlæses hver måned, i forbindelse med den månedlige opdatering af ressourcer, på

  • Nye ressourcer
  • Ressourcer som har en genberegnet kostpris som afviger med mere end en halv procent fra den kostpris som står i Navision.

Dvs. Der indlæses kostpris for ressourcer en gang pr. år med mindre ressourcen er nyansat eller kostpris for ressourcen ændres med mere end en halv procent.

376529 / i40