Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. AU Uddannelse - Medarbejderportal Høringside om AU Library og fremtidigt samarbejde med Det Kgl. Bibliotek

Høringside om AU Library og fremtidigt samarbejde med Det Kgl. Bibliotek

På baggrund af fusionen mellem Statsbiblioteket og det Kongelige Bibliotek den 1. januar 2017 under navnet "Det Kgl. Bibliotek" har Universitetsledelsen og bestyrelsen på AU anbefalet en virksomhedsoverdragelse af AU Library til Det Kgl. Bibliotek. Der er dog ikke truffet en endelig beslutning.

Ledelsen har igangsat en høringsproces, som har til formål at sikre en bred involvering af VIP, studerende og administrative medarbejdere for at sikre et solidt beslutningsgrundlag inden en endelig beslutning tages.

Medarbejdere ved AU Library inviteres til at komme med individuelle bidrag, eller som en del af den proces, som er igangsat i LSU, AU Uddannelse. Alle bidrag er velkomne, hvad enten der er tale om kommentarer eller spørgsmål, som kan kvalificere beslutningsgrundlaget.

Bidrag kan sendes til:
•    LSU, AU Uddannelse. Se dette link for at få et overblik over medlemmer af LSU
•    Henrik Senfer [hse@au.dk], der vil sørge for at dele input med LSU og ledelsen

Du kan orientere dig i baggrundsdokumenter og høringssvar mv. i menuen til højre.

Der er nedsat fire arbejdsgrupper på tværs af AU og Det Kgl. Bibliotek med deltagelse af biblioteksledere. Grupperne arbejder med at at beskrive alle relevante forhold vedrørende en eventuel overdragelse i relation til økonomi (Ditte Jessing), HR (Gitte Gjøde), bygninger (Maia Vonsbæk) og IT (Susanne Dalsgaard Krag). 

Som led i processen har Det kgl. Bibliotek endvidere tilbudt Per Lindblad en observatørpost i direktionen. Se i øvrigt: Medlemmer af Det Kgl. Biblioteks direktion


Overblik over procesplanen

Illustrationen herunder viser et foreløbigt overblik over procesplanen, der skal kvalificere aftalegrundlaget. Se den fulde procesplan for detaljer om datoer mv.

 

Farvekoder: Mørk blå: Ledelsesprocesser. Violet: LSU-processer. Grøn: Analyser.  Turkis: Fakultetsprocesser. Orange: Medarbejdermøder.