Opgaveområder

I Kommunikation og Presse, US

US Kommunikation og Presse

 

 (AC) = Anders Correll er opgavechef, øvrige Svend Aage Mogensen

Portefølje Ansvarlig
KOM-forum
KOM-forum, koordinering og ledelse Anders Correll 
KOM-forum sekretariatsfunktion Dorthe Laursen
Tværgående strategiske projekter
Profileringstiltag / kommunikationspraksis Svend Aage Mogensen
Hjemmesiderevision Svend Aage Mogensen
Analyse af medieovervågning og kommunikationsmålinger Jesper Bo Jensen (AC)
Tværgående intern kommunikation
Tværgående intern kommunikation Signe Schou
Administrationens nyhedsbrev Louise Asmund-Hjorth
Navngivningsprincipper Svend Aage Mogensen
Organisationsdiagrammer Marie Lærke Justesen
IKOO Gruppen Signe Schou
Medarbejdere.au.dk Signe Schou, Louise Asmund-Hjorth
Internt kursus i god mailkommunikation Marie Lærke Justesen
Kontaktpersoner intern kommunikation
AU HR og HSU Louise Asmund-Hjorth
AU IT Marie Lærke Justesen
AU Uddannelse og AU Library Signe Schou
AU ØB Marie Lærke Justesen
AU FE Signe Schou
AIAS Camilla Schrøder
AUFF Camilla Schrøder
UFU Camilla Schrøder
UFFE Rikke Skovgaard Lindhard
Universitetsdirektøren Anders Hylander
Særlige projekter, intern koordinering og kommunikation
Valg Louise Asmund-Hjorth 
DHL Louise Asmund-Hjorth 
KOT-optag koordinering Signe Schou
Studiestart og studieintro Signe Schou
AU i tal Louise Asmund-Hjorth
Campus 2.0 (2015-2028)Louise Asmund-Hjorth
Letbanen (2014-2017) Marie Lærke Justesen 
Digitaliseringsstrategi Marie Lærke Justesen
Årsfesten Ida Hammerich 
Intern ledelseskommunikation
Universitetsledelsen nyhedsbrev Camilla Schrøder
Intern koordinering af ledelsesudmeldinger Anders Correll
Interne hjemmesider
Infrastruktur generelt Marie Lærke Justesen
Medarbejderservice ("kommunikation") Marie Lærke Justesen 
US medarbejderportal + KOM-fagportal Marie Lærke Justesen 
Eksterne hjemmesider
Au.dk forsideredaktion - nyheder og kalender Ida Hammerich
Au.dk forsideredaktion - fokusfelter Ida Hammerich 
Redaktion portal Forskning Ida Hammerich
Redaktion portal Videnudveksling Ida Hammerich 
Redaktion Om AU Signe Schou
SoMe
SoMe generelt + Facebook, LinkedIn,Instagram, Twitter, SnapChat Ole Frank Nielsen, Anders Hylander
Yournivesity Casper Dam
Krisekommunikation
Akut krisekommunikation, krisevagter Anders Correll , Svend Aage Mogensen
Beredskabskommunikation inkl. styregruppe Svend Aage Mogensen
beredskab.au.dk Marie Lærke Justesen
Forskningsformidling
Kontaktpunkt til Nature m.fl. Svend Aage Mogensen
Koordinering af tværgående forskningsformidling Ida Hammerich
Ekspertlister  Camilla Schrøder
Ekstern kommunikation
Ekstern kommunikation generelt Camilla Schrøder
Profilbrochuren  Camilla Schrøder
AU in brief (pixi) Camilla Schrøder
Corporate powerpoint præsentation(er) Camilla Schrøder
Alumneportalen + alumne-nyhedsbrev Ida Hammerich, Signe Opstrup
Kapsejladsen Signe Schou
Kulturhovedstad 2017 Ida Hammerich
MatchPoints Ida Hammerich
Pressefunktioner (AC)
Daglig presseovervågning Rikke Skovgaard Lindhard, Anders Hylander, Jesper Bo Jensen
Kontaktpunkt for pressehenvendelser Rikke Skovgaard Lindhard, Camilla Schrøder
Pressecheffunktion Anders Correll
Udsendelse af pressemeddelelser Camilla Schrøder
Public affairs (AC)
Corporate / politiske udmeldinger fra ledelse eller bestyrelse Anders Correll 
Strategisk dialog med eksterne interessenter Anders Correll
Public affairs  – uddannelsespolitik Thomas Sørensen, Camilla Schrøder  
Public affairs  – forskningspolitik Rikke Lindhard 
Udkast til taler og kronikker m.v.  Thomas Sørensen, Rikke Lindhard 
Folkemødet på Bornholm Rikke Lindhard 
U-talk 2017 Rikke Lindhard 
Interne opgaver
Dokumentationsbeskrivelser Dorthe Laursen
Sekretariatsfunktion Dorthe Laursen

Opdateret 20.03.17

1425463 / i40