Blackboard klar til studiestart

Teamet bag Blackboard har i tæt samarbejde med AU-IT og AU-Studier sikret, at Blackboard er i luften som planlagt, og at alle studerende og ansatte kan logge på systemet og finde deres kurser.

27.08.2013 | Mette Gebauer Johannsen

I løbet af de sidste to uger er der sat mange flueben på tjeklisten for Blackboard, og det nye LMS er nu køreklar til det kommende semester.

Intensiv information til studerende

I takt med at studiestarten nærmer sig, er formidlingen til de studerende om Blackboard intensiveret. Plakater og flyers er i øjeblikket i gang med at blive hængt op og delt ud, herunder en ”Godt i gang-folder” til studerende. De nye studerende bliver orienteret via rus- og introarrangementerne.

Få udfordringer

Projektteamet oplever for tiden ingen generelle problemer med Blackboard. Der er dog enkelte studerende og undervisere, der endnu ikke kan se deres kurser. Disse udfordringer skyldes hovedsageligt praksis omkring registreringen af den studerende eller medarbejderen i f. eks STADS, Syllabus eller IDM.

Projektteamet arbejder på at afhjælpe disse problemer løbende og modtager gerne henvendelser, hvis man oplever problemer med anvendelsen af Blackboard. På baggrund af udfordringen med registrering af studerende og medarbejdere har man på BSS besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har som opgave at komme med forslag til forbedring af arbejdsprocesser og ansvarsfordeling.

Brugere fra hele verden logger på

Ifølge statistikkerne på Blackboard er der et stigende antal brugere fra forskellige steder i verden. De seneste statistikker viser, at brugere fra 60 forskellige lande er logget på Blackboard for at se deres kurser. Trafikken på Blackboard viser nu også, at studiestarten nærmer sig – således var der i sidste uge 22.894 besøgende, hvoraf de 8068 var unikke.

Forskellige muligheder for kommunikation til og mellem studerende

Blackboard-teamet har netop lanceret en ny kommunikationsløsning i Blackboard, der giver mulighed for at kommunikere på tværs af kurser. Kommunikationsløsningen er opbygget af såkaldte ”organisationer”, som de studerende enten automatisk indskrives i eller selv vælger at tilmelde sig. Studerende indskrives således som standard i den relevante bachelor-, kandidat- eller institutgruppe. Herudover er det muligt for den studerende at indskrive sig på aktuelle årgangsgrupper, f.eks. ”Psykologi, Bachelor, Årgang 2012”. Det er op til institutterne at beslutte hvorledes og i hvilket omfang, de ønsker at gøre brug af kommunikationsløsningen.

Det er desuden muligt for både medarbejdere og studerende at få oprettet kursusrum til f.eks. studiegrupper eller andre formål. ”Kurserne” kan være af både social og faglig karakter og kan bruges til vidensdeling og kommunikation mellem grupper af studerende.

> Læs flere nyheder om Blackboard på: bss.au.dk/blackboard. Her finder du også video-tutorials og skriftligt vejledningsmateriale på både dansk og engelsk.
> Log på Blackboard på: www.blackboard.au.dk 

Administrative forhold, Aarhus BSS
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.11.2015