Du er her: PURE Vejledninger og support Brugeroprettelse og login

Brugeroprettelse og login

Login til PURE

Klik på ’Login’ på PUREs hjemmeside: http://medarbejdere.au.dk/pure/

Pure login

Du bliver herefter dirigeret til WAYF-adgangssiden. Vælg ’Aarhus Universitet’ fra listen og følg herefter anvisningerne på skærmen.

Har du problemer med at logge ind?

Denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at der kan være to årsager til, at du har problemer med at logge ind i PURE.

 

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du overhovedet er oprettet som bruger i PURE, kan du følge anvisningerne under punkt A. ’Mit brugernavn/adgangskode virker ikke’.

 

A: Dit brugernavn/adgangskode virker ikke, ELLER du kender ikke mit brugernavn/adgangskode

 Du skal opfylde to kriterier for at kunne logge ind i PURE:

  • Du skal være korrekt oprettet i AU's Identity Management System (IDM); Se A1.
  • Du skal være oprettet som bruger på AU’s selvbetjening (mit.au.dk). Brugernavnet og adgangskoden, som du har valgt, skal du også bruge til at logge ind i PURE; Se A2.

 

A1: Sådan finder du af om du er oprettet i universitetes IDM!

Søg på dit eget navn på www.person.au.dk. Kan du finde dig selv?

JA: Du er oprettet i IDM. Gå videre til sådan finder du ud af, om du allerede er bruger på AU’s selvbetjening! (A2)

NEJ: Du er ikke oprettet i IDM. Du skal kontakt din lokale persondataredaktør for at blive oprettet i IDM. Hvem det er, kan du få at vide på dit institutsekretariat eller hos den ansvarlige for personaleadministrationen. Husk, at når du er blevet oprettet, skal du bagefter oprette en brugerprofil på AU’s selvbetjening (mit.au.dk). Se A2.

 

Særligt for medarbejdere på Institut for Klinisk Medicin. Læs mere om redigering af persondata.

 

A2: Sådan finder du ud af om du allerede er bruger på AU’s selvbetjening! (mit.au.dk).

Søg på dit eget navn på AU’s medarbejder-hjemmeside http://medarbejdere.au.dk/ (øverst til højre, 'Find Person'). Kan du finde dig selv?

JA: Du har en brugerprofil på AU’s selvbetjening. Du bør nu kunne logge ind i PURE. Hvis du fortsat har problemer, gå til A3.

NEJ: Du har ikke en brugerprofil på AU’s selvbetjening. Du skal derfor oprette dig på AU’s selvbetjening (mit.au.dk) via ’Ny brugeradgang’.

Ny Brugeradgang

Følg herefter anvisningerne på siden.

Oprettelse af brugeradgang

Ved problemer med brugeroprettelse via NemID eller start-pinkode, kan du alternativt oprette dig ved at vælge den nederste mulighed ’Jeg er international studerende, forsker eller underviser, uden tidligere relation til det danske uddannelsessystem’.

 

A3: Diu har en brugerprofil på AU's selvbetjening, men kan stadig ikke logge ind i PURE.

Kontakt PURE Supporten på pure@au.dk

  • OBS: Hvis problemet har været manglende oprettelse i IDM, vil der typisk gå mellem to dage og en uge, før du kan logge ind. Tidsrummet kan dog være længere, da det afhænger af både behandlingstiden hos de involverede personer samt opdatering og synkronisering mellem IDM og PURE.

B: Du har glemt dit brugernavn/adgangskode


Din kode er den samme som til AU’s selvbetjening (mit.au.dk).

Klik på LOGIN knappen til PURE. Klik herefter på ’Aarhus Universitet’ på WAYF-listen.

Wayf-login

Klik på ’Glemt adgangskode / ny bruger’.

Wayf-login næste skridt

Herefter

Oprettelse af ny brugeradgang

Klik på ’Glemt adgangskode’ og følg herefter anvisningerne.

301450 / i40