Du er her: PURE Vejledninger og support CV

CV

CV-typer

Du kan vælge imellem tre CV-typer i Pure:

 • Offentligt CV
 • Privat CV
 • 'Udvalgt indhold' CV

Offentligt og privat CV opbygges på samme måde og begge kan downloades som word eller pdf fil, men du kan ikke skifte mellem offentligt/privat når du har oprettet dit CV.
Vær opmærksom på at det kun er offentligt CV der kan blive vist på din AU hjemmeside. Når det er udgivet, kan du finde det under CV-fanebladet:


Et 'Udvalgt indhold' CV kan eksempelvis bruges til at fremhæve specifikke artikler på din hjemmeside.
Vær opmærksom på at 'Udvalgt indhold' CV'et erstatter feltet med 'Seneste publikationer' på din AU hjemmeside.

Offentlig/Privat CV

Opret et nyt Offentlig eller Privat CV ved at trykke på det lille '+' til højre for Curriculum Vitae. Bemærk at '+'-knappen kun er synlig når musen er over den pågældende indholdstype.


Tryk på Offentligt eller Privat CV, hvorefter du vil blive ført videre til editoren. Her vil du få vist de indholdstyper du har mulighed for at hente ind i dit CV, du kan godt tilføje/fjerne dem senere hvis du er i tvivl om hvad du vil have med.
Visse indholdstyper vises kun hvis du har oprettet bidrag i den specifikke kategori.

Indholdstyper

Der er tre overordnede indholdstyper du kan tilføje til dit Offentligt/Privat CV:

 • Personinformation
 • Lister af indhold fra Pure
 • Fritekstfelter

De forskellige valgmuligheder under 'Personinformation' og 'Lister af indhold fra Pure' henter data andre steder fra Pure og kan sættes op til enten at være dynamiske eller statiske. De er som default dynamiske, hvilket betyder CV elementet automatisk opdateres, når der bliver tilføjet/fjernet/ændret relevant data i Pure.

Friteksfelterne generes udelukkende i CV'et, så disse skal manuelt opdateres når det er relevant.

Læs mere om de enkelte indholdstyper i boksen herunder:


Indholdstyperne i detalje

Personinformation

 • Dine personlige stamdata fra Pure - stamdata er din institutadresse, kontaktoplysninger, stillingsbetegnelse og profil-billede. Bortset fra billedet, så skal du kontakte din lokale Medarbejderstamkort superbruger for at få ændret i dine stamdata. Find din lokale superbruger her.
  Hvis du kun er interesseret i at  en ændring slår igennem på dit CV, så kan du, via rediger knappen, skifte til statisk tekst og ændre den.
 • Profilinformation - profilinformation er et fritekstfelt du kan finde under 'Rediger profil...' fra din personlige side i Pure. Teksten i feltet vises kun i CV'et. Hvis man ønsker at genbruge samme tekst i CV og på sin profil, kan det være hurtigere at kopiere+indsætte fra dette felt end ved brug af friteksfelterne beskrevet nedenfor. Der er udvidede formateringsmuligheder i dette fritekstfelt i forhold til dem man tilføjer direkte i CV-modulet
 • Liste af kvalifikationer - hvis du har tilføjet uddannelser under feltet: "Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)" i din profil, vil de blive trukket ud her.
 • Liste med dine ansættelser - den trækker alle de AU ansættelser du har tilknyttet din Pure profil over på CV'et. Der kan dog være en problematik tilbage i tid, hvor systemet har lukket og åbnet den samme ansættelse flere gange - hvis det er tilfældet, så bliver man nødt til at ændre listen til statisk og manuelt rette i den.
  Hvis du har tilføjet eksterne ansættelser til din profil, så vil de også trækkes med ud i denne liste.

Lister af indhold fra Pure

 • Du kan hente alle typer af indhold, du har bidrag i, ind: Publikationer, aktiviteter, projekter, priser og presse/medie.
 • Du kan, via rediger knappen, opsætte filtre i forhold til de dynamiske lister, så du eksempelvis kun får tilføjet dine peer-reviewede artikler til listen med publikationer.
 • Listerne er som default sat til at være dynamiske, hvis du ændrer dem til statiske for at ændre specifikt indhold, så skal du fremover opdatere dem manuelt - og hvis du ændrer dem tilbage til dynamiske, så overskrives dine manuelle rettelser.

Fritekstfelter

 • Overskrift - giver dig mulighed for at indsætte en overskrift med større skrift.
 • Tekst - rent tekstfelt, hvor der er mulighed for at tilføje basale formateringer (fed og kursiv skrift) og specialsymboler (eksempelvis græske tegn, matematiske symboler og valutasymboler). Men der kan ikke laves punktopstilling, indrykninger o.l.. Hvis man kopier en tekst fra word ind i feltet, så vil den miste eventuelle avancerede formateringer.
 • Periodisk punktopstilling - fritekstfelt med to kolonner der typisk anvendes til ansættelser, uddannelsesforløb og andre periode-baserede lister.
  Hvis man ønsker at benytte venstre kolonnen til andet end årstal, så skal man være opmærksom på at det kan resultere i uhensigtsmæssig visning på AU hjemmesiden.

Når du har valgt dine ønskede indholdstyper, så kan du flytte dem op og ned i dit CV. ved at bruge pilene, fjerne dem med krydset eller lave indholdsændringer ved at trykke på 'Rediger'.

Vær opmærksom på at knapperne kun er synlige for det element du har musen på.

Tilføj nyt afsnit

Før musen hen til mellemrummet mellem to elementer, så får du muligheden for at vælge 'Tilføj afsnit'.

Indholdstyper der trækker data fra Pure (Stamdata, lister af indhold fra Pure o.a.) vil ikke kunne tilføjes igen, men du vil kunne tilføje yderligere fritekstfelter.

Når du tilføjer et nyt indholdselement på denne måde, så vil du med det samme blive ført ind til elementets 'rediger' funktion.

Rediger indhold

Hvis du trykker på knappen 'Rediger' ved et fritekstfelt, får du mulighed for at tilføje en oversættelse af feltets indhold.

Hvis du trykker på 'Rediger' i forhold til et element der henter data fra Pure, åbnes et nyt vindue med forskellige muligheder.
Eksempelvis kan du i 'Liste med Publikationer', vil du kunne ændre overskrift, tilføje filtre, ændre visningsformatet og gøre listen enten Dynamisk eller Statisk:

Sprog

Dit CV bliver automatisk oprettet til både din danske og engelske side. Hvis du ikke udfylder enten de engelske eller danske felter i CV'et, så vil den blot overføre teksten fra det felt du har udfyldt til begge dine hjemmesider.

Udgiv og gem

Når du er tilfreds med dit CV, skal du huske at gemme.

Hvis du har lavet et offentligt CV og ønsker at det bliver vist på din personlige AU hjemmeside, så skal du huske at markere 'Udgiv' boksen:

'Udvalgt indhold' CV

Opret et nyt 'Udvalgt indhold' CV ved at trykke på det lille '+' til højre for Curriculum Vitae. Bemærk at '+'-knappen kun er synlig når musen er over den pågældende indholdstype.


Tryk på 'Udvalgt indhold' CV, hvorefter du vil blive ført videre til editoren. De forskellige indholdstyper som du kan vælge imellem vil stå listet.
Vær opmærksom på at der kun vises indholdstyper som du allerede har bidrag i.

Du kan enten søge direkte på ønskede bidrag, eller bruge filtre til at definere en gruppe af bidrag.


Når du har tilføjet de ønskede bidrag til dit CV, markeres feltet 'Udgiv' nederst til venstre inden du trykker 'Gem' ellers bliver det udvalgte indhold ikke vist på hjemmesiden.

Vær opmærksom på at 'Udvalgt indhold' CV'et erstatter listen med seneste bidrag, for den eller de indholdstyper du har valgt i CV'et.


Nedestående video giver et overordnet indblik i hvordan CV-modulet virker

1426370 / i40