Du er her: PURE Vejledninger og support Personlig hjemmeside

Personlig hjemmeside

Med undtagelse af personstamdata redigeres den øvrige tekst på din personlige hjemmeside via din profil i PURE. Her kan du også uploade et billede af dig selv, som så vises på hjemmesiden. Se mere om oprettelse, adgang og login under menupunkterne i venstremenuen.

For at redigere tekst eller uploade billede, klik på Rediger profil.

Upload billede

På den redigeringsside, der åbner, kan du under Filer uploade dit billede. Klik på Tilføj profilbillede og tilføj billedet som når du vedhæfter en fil til en mail. 

Størrelsen på filen burde være underordnet, da billedet automatisk bliver skaleret, så det passer til hjemmesiden. Vi anbefaler dog, at der ikke uploades alt for store billeder, da nogle browsere (eller enkelte versioner af forskellige browsere) kan have svært ved at håndtere visningen. 

Fra hjemmesiden kan man få vist billedet i den originale størrelse. Det sker typisk ved at højreklikke på det og klikke 'åben i ny fane', 'vis billede' eller lignende alt efter hvilken browser, der benyttes. På den måde kan billedet fx bruges til presse.

Mangler dit profilbillede eller er det tid til et nyt?

Hvis dit profilbillede pludselig mangler, eller hvis du gerne vil have et (nyt) billede på dit PURE visitkort, kan du selv uploade et ved at logge ind i PURE. Når du fremover uploader et profilbillede, skal du dog være opmærksom på følgende: 

Rediger tekstelementer

På den redigeringsside, der åbner, kan du under Udvidet information redigere forskellige tekstelementer. Klik på Tilføj profilinformation for hvert nyt tekstelement du ønsker.

Ekstra tekst til hjemmeside

Dette element kan bruge til en ganske kort tekst, som fx træffetider eller overordnede arbejdsområder. Teksten kommer til at ligge i forlængelse af personstamdata på den personlige hjemmeside

Yderligere information

Dette element egner sig godt til længere tekst og vises under et selvstændigt faneblad på den personlige hjemmeside

Profil

Dette element kan indeholde en kortere beskrivelse af din forsknings- eller arbejdsprofil. Ved længere tekst anbefaler vi elementet Yderligere information

CV

Tekstelementet CV bruges ikke til at indtaste nyt CV. Elementet kan indeholde tekst overført fra systemer på de gamle hovedområder, indfusionerede universiteter og centre (dvs. fra <2010). Er der overført tekst fra disse systemer, kan det stadig redigeres her, men vi anbefaler, at det flyttes over i CV generatoren. Det er også her, et nyt CV oprettes.

Klik på fanebladet Mine CV’er og profil. På siden ligger der to hjælpevideoer, som viser hvordan man dels opretter og dels vedligeholder CV’et.

Sådan ændrer du dit publiceringsnavn

I PURE kan du ændre Publiceringsnavn (tidligere kaldet Visningsnavn eller Kaldenavn). Publicerer du i udlandet og har du fx æ, ø eller å i dit navn, kan du inddatere publikationer med et evt. internationalt publiceringsnavn.

  • Navnet indtastes i felterne Publiceringsnavn i din profil i PURE
  • Klik Gem
  • Inddater dine publikationer
  • Slet publiceringsnavnet i din profil i PURE igen (Publiceringsnavnet påvirker søgningen i PURE, så redaktører og andre vil ikke kunne søge dig frem på dit navn, hvis du ikke sletter publiceringsnavnet igen.)
  • Klik Gem

Ændring af visningsnavn

Du kan nu ændre dit visningsnavn på mit.au.dk.

Visningsnavnet er det navn, der bliver vist i AU’s systemer, mailafsenderfelt, i PURE, medarbejderlister på web og på din personlige hjemmeside (PURE) - alle systemer der benytter persondata fra AU’s Identity Management System – IDM.

Læs mere om ændring af visningsnavn her

372211 / i40