Du er her: PURE Forskningsindikatorerne BFI

Den bibliometriske forskningsindikator

Det PURE guld - om indikatorprojektet på AU

På grund af Forsknings- og Innovationsstyrelsens ”indikatorprojekt” kan de danske universiteter tjene penge på at registrere de ansattes forskningspublikationer.

Læs på denne og de nedenstående sider mere om, hvad indikatorprojektet betyder for Aarhus Universitet, og hvordan du bør forholde dig til det, når du anvender PURE.

Baggrund

I 2008 lancerede Forsknings- og Innovationsstyrelsen indikatorprojektet – også kaldet den "den bibliometriske forskningsindikator". Projektet går ud på at måle, hvor meget og hvilken form for videnskabelig publicering, der foregår på de danske universiteter. Målingerne foretages ud fra, hvad der registreres i PURE-systemet.

Resultatet af indikatorprojektets dataindsamling danner grundlag for en finansieringsmodel, som en del af universiteternes basismidler skal fordeles efter. Det betyder i praksis, at mængden og typen publikationer, som registreres i PURE på AU, får direkte betydning for universitets økonomiske situation.

Overordnet formål

Det er hensigten, at indikatorprojektet skal motivere forskere inden for alle områder til at udgive i de mest anerkendte og mest prestigefyldte udgivelseskanaler.

Den årlige deadline

Deadline for inddatering af data til indikatorprojektet er hvert år 1. marts - på denne dato skal alle publikationer fra forrige år være valideret i PURE, så tallene kan trækkes til AU's nøgletal m.m. (For at nå valideringen kan der være udmeldt lokale deadlines før 1. marts.) Forsknings- og innovationsstyrelsen foretager en høst af publikationer 1. september. I den mellemliggende periode er der mulighed for at berige inddateringer med data, men deadline for selve inddateringen er 1. marts.

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 26.10.2015