Du er her: PURE BFI

Den bibliometriske forskningsindikator

BFI på Aarhus Universitet

25% af de nye basisforskningsmidler fordeles til de danske universiteter efter den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI). BFI opgøres på baggrund af hvad der registreres i PURE og det er derfor vigtigt at du som forsker indberetter alle dine forskningspublikationer i PURE.

På denne side kan du læse mere om BFI samt hvad det betyder for dig som forsker.

Baggrund

I 2008 lancerede den daværende Forsknings- og Innovationsstyrelse indikatoren. Projektet går ud på at måle, hvor meget og hvilken form for videnskabelig publicering, der foregår på de danske universiteter. Målingerne foretages ud fra, hvad der registreres i PURE-systemet.

Resultatet af indikatorens dataindsamling danner grundlag for en finansieringsmodel, som en del af universiteternes basismidler skal fordeles efter. Det betyder i praksis, at mængden og typen publikationer, som registreres i PURE på AU, får direkte betydning for universitets økonomiske situation.

Overordnet formål

Det er hensigten, at BFI skal motivere forskere inden for alle områder til at udgive i de mest anerkendte og mest prestigefyldte udgivelseskanaler.

Den årlige deadline

Deadline for inddatering af publikationer til PURE er hvert år 15. januar - på denne dato skal alle publikationer fra forrige år være registreret i PURE, således at publikationerne kan valideres inden d. 1. marts. Disse deadlines hænger sammen med, at der trækkes tal til AU i Tal og universitetets årsberetning d. 1 marts. Der høstes til BFI d. 15 juni og i den mellemliggende periode (fra 1. marts til 15. juni) kvalitetssikres de validerede publikationer yderligere fra AU Libray

 

301577 / i40