Du er her: PURE BFI Økonomisk betydning

Økonomisk betydning

Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) blev igangsat i 2009, og er baseret på en politiske aftale om fordeling af nye basismidler til universiteterne. I 2012, hvor den bibliometriske forskningsindikator er fuldt indfaset i modellen, fordeler den 25 % af de nye basismidler.

Hvor meget er et point værd?

Det er af en række årsager ikke muligt, at sige hvor meget et point, og dermed en given publikation, præcis er værd før BFI-høsten for det pågældende optjeningsår er tilendebragt.

Først og fremmest er selve point-værdien en funktion af basismidlernes samlede størrelse og det samlede antal point optjent på universiteterne i optjeningsåret. Dertil kommer det, at tildelingen af point fraktioneres ved samarbejde mellem forskere fra forskellige universiteter.

BFI-høsten tilendebringes d. 15. juni året efter optjeningsåret. For publikationer udgivet i 2016, sker høsten altså 15. juni 2017.

Hvordan fordeles midlerne?

Midlerne fordeles på universitetsniveau og Uddannelses- og forskningsministeriet anbefaler, at midlerne ikke fordeles længere ud i den enkelte organisation (f.eks. institutter og/eller enkeltpersoner) på baggrund af BFI-modellen.

301578 / i40