Du er her: PURE BFI Pointsystem

Pointsystem

Hvilke PURE-registreringer udløser midler til AU?

Pointgivende kategorier

Registreringer under disse kategorier kan være pointgivende i BFI.

Forskning og rådgivning:

 • Bidrag til tidsskrift
  • Tidsskriftsartikel
  • Konferenceartikel
  • Letter
  • Review (oversigtsartikel)
 • Bog/antologi/afhandling/rapport
  • Bog
  • Rapport
  • Doktordisputats
 • Bidrag til bog/antologi/afhandling/rapport/proceedings
  • Bidrag til bog/antologi
  • Konferencebidrag i proceedings
  • Bidrag til rapport
 • Patenter

For alle kategorierne undtagen 'Patenter', gælder der desuden det krav at den registrerede publikation skal være peer reviewed for at kunne udløse point.

Se definitioner på alle kategorier her  

Niveaudeling af tidsskrifter og forlag

En publikations ”værdi” er i BFI blandt andet afhængig af, hvilket forlag eller tidsskrift den er udkommet ved/i.

I PURE kan du søge både tidsskrifter og forlag frem. Disse er blevet vurderet af en række faggrupper og derefter fordelt på to niveauer: niveau 1 og 2 - niveau 2 udløser flest point i BFI.

Bemærk at forlagslisten først blev niveaudelt i 2014.

  Beregning af antal point

  Nedenstående viser, hvor mange point en registreret publikation udløser, hvis den har tilknyttet en serie eller forlag fra autoritetslisterne.

  • Pointene fordeles ud på universiteterne ud fra, hvor mange forfattere det enkelte (danske) universitet har tilknyttet publikationen.
  • Eksempel:
   En publikation med 3 forfattere fra AU, 2 forfattere fra KU og 1 forfattere fra et udenlandsk universitet giver pointfordelingen AU:
   3/6 af pointene, KU: 2/6 af pointene

  • Samarbejde med forfattere fra andre universiteter (danske og udenlandske) belønnes ved, at det samlede antal point ganges med 1,25
  Niveau 1 Niveau 2
  Videnskabelige monografier (forlag eller bogserier) 5 8
  Videnskabelige artikler i serier (tidsskrifter og konferenceserier) 1 3
  Videnskabelige antologibidrag i bogserier 1 3
  Videnskabelige antologibidrag på forlag 0,50 2
  Doktorafhandlinger 5
  Patenter 1
  301580 / i40