Du er her: PURE Informationsmøder

Informations- og netværksmøder 2017

BFI og Open Access informationsmøder

Den 6. og 7. december afholdes der informationsmøder om BFI (den bibliometriske forskningsindikator) og OA (Open Access) i PURE. Møderne fokuserer primært på sammenhængen mellem PURE og hhv. BFI, herunder kriterierne for tildeling af BFI-point til publikationer, og OA berigelse i PURE og det nationale OA Barometer.

Møderne er åbne for medarbejdere fra alle fakulteter og henvender sig primært til ansatte (både videnskabeligt og administrativt personale), der enten vil vide mere om BFI og OA og/eller arbejder med registrering eller validering i PURE.

Der afholdes fire møder - tre fysiske møder i Aarhus og én webpræsentation. Webpræsentationen er et tilbud til ansatte, der ikke har mulighed for at deltage i et møde i Aarhus.

  • Onsdag d. 6 december, kl. 09-10.30 på Fuglesangs Allé, 2636-U213
  • Onsdag d. 6 december, kl. 12-13.30 i Nobelparken, 1485-218
  • Torsdag d. 7 december, kl. 09-10.30 i Nobelparken, 1485-218
  • Torsdag d. 7 december, kl. 12-13.30 Webpræsentation (Aflyst)

Praktisk information

Der er ikke tilmelding til de fysiske møder, men der er tilmelding til webpræsentationen.

Tilmelding hertil sker ved at sende en mail til nicpe@au.dk senest fredag d. 1. december. Denne mail skal indeholde navn, email-adresse og tjenestested. Ved tilmelding kvitteres med praktiske oplysninger omkring afholdelse af webpræsentationen.

Webpræsentationen afholdes på engelsk.

Du kan finde lokalerne i Nobelparken og på Fuglesangs Allé på AUs bygningskort

Spørgsmål kan rettes til:

Nicolaj Veje Pedersen
PURE systemansvarlig
Telefon: +45 871 52507
Email: nicpe@au.dk

Health netværksmøde

AU Library, Health Sciences afholder årligt et netværksmøde, der tager udgangspunkt i relevante emner for registrering og validering af publikationer på Health samt konkrete spørgsmål fra deltagerne. Mødet afholdes i år medio december og er særligt henvendt til validatorer, men alle interesserede er velkomne.

I år vil fokus være på håndtering af Open Access – hvad er Open Access, og hvordan registreres det i PURE? Og ellers er dagsordenen som sædvanlig åben, og alle er velkomne med input.

Praktiske oplysninger

Netværksmødet afholdes torsdag d. 14. december kl. 13-15 i Victor Albeck Bygningen.
Den endelige dagsorden udsendes tirsdag d. 12. december sammen med angivelse af mødelokale.

Tilmelding og input til dagsorden senest d. 11. december til Karen Rodríguez Sigaard (kts@kb.dk) eller Annette Balle Sørensen (abs@kb.dk
1412439 / i40