Du er her: PURE Kurser og møder

Kurser og møder

Kommende begivenheder:

Pure intro kursus d. 12. september (Sidste tilmeldingsfrist d. 10. september)


Læs mere om de enkelte begivenheder i fold-ud-boksene nedenfor.

Seneste opdateret: 13-08-2018

Ny bruger?

Er du helt ny i forhold til Pure og ikke kan vente på et kursus, så tag fat i din lokale kontaktperson og hør om muligheden for 1-til-1 oplæring.

Find din lokale kontakperson på support siden


Kurser i Pure 2018

I løbet af 2018 afholder vi fire introkurser, med fokus på hvordan du registrerer nyt indhold i Pure og på din personlige hjemmeside. Kurserne er tiltænkt personer der er helt nye i brugen i Pure eller har brug for et brush-up, men det er åbent for alle.

Herunder kan du se de slides vi gennemgår på dagen og afgøre om det er noget for dig. Selvom power-point præsentationen er på engelsk, så foregår kurset på dansk medmindre andet er angivet.

Det første kursus ligger i foråret, mens der vil være et sidst på sommeren og to i forbindelse med vores årlige BFI og Open Access informationsmøder, læs mere om informationsmøderne her.

Intokurser 2018:

 • 30. april, Nobelparken, 1485-226, kl. 12.30-14.00 (Sidste tilmeldingsfrist d. 27. april)
 • 12. september, Bartholins Alle 9, 1342-172, kl. 13.30-15.00 (Sidste tilmeldingsfrist d. 10. september)
 • Primo december, tid og lokale endnu ikke fastsat
 • Primo december, tid og lokale endnu ikke fastsat


Hvis du er interesseret i at deltage i et af kurserne, bedes du sende en mail til Henrik Skadhauge Clausen, skriv hvilken dag du ønsker at deltage.

 

Derudover kan du booke et kursus ved at skrive en mail til Pure Supporten via linket nedefor. En fakultetsrepræsentant fra AU Library vil herefter vende tilbage til dig og afklare de nærmere detaljer.

Validator workshop 2018

Den 24. januar afholder vi en validator workshop. Her vil falkutetsrepræsentanter fra AU Library tilbyde hjælp til særligt vanskelige registreringer, samt yde generel vejledning omkring valideringsprocessen. Workshoppen henvender sig udelukkende til ansatte, der har rollen validator i Pure.

Workshoppen bliver afholdt i Nobelparken bygning 1483, lokale 444, kl. 9-14.30.

Vi har opdelt dagen i to sessioner:

 • 9-11.30
 • 12-14.30

Begge sessioner starter med følgende korte oplæg:

 • Gennemgang af valideringstjekliste (5 minutter)
 • Kvalitetssikring i SP/Pure (5 minutter)
 • Aktuelle problematikker i Pure (5 minutter)

Resten af tiden er sat af til arbejde med jeres konkrete spørgsmål og problemstillinger.

Hvis du er interesseret i at deltage i workshoppen, bedes du sende en mail til Henrik Skadhauge Clausen, skriv hvilken session du ønsker at deltage i.

Sidste tilmeldingsfrist er mandag d. 22. januar.

Vi sørger for kaffe og kage, husk at medbringe egen computer.

BFI og OA Informationsmøde 2017

Den 6. og 7. december afholdes der informationsmøder om BFI (den bibliometriske forskningsindikator) og OA (Open Access) i PURE. Møderne fokuserer primært på sammenhængen mellem PURE og hhv. BFI, herunder kriterierne for tildeling af BFI-point til publikationer, og OA berigelse i PURE og det nationale OA Barometer.

Møderne er åbne for medarbejdere fra alle fakulteter og henvender sig primært til ansatte (både videnskabeligt og administrativt personale), der enten vil vide mere om BFI og OA og/eller arbejder med registrering eller validering i PURE.

Der afholdes fire møder - tre fysiske møder i Aarhus og én webpræsentation. Webpræsentationen er et tilbud til ansatte, der ikke har mulighed for at deltage i et møde i Aarhus.

 • Onsdag d. 6 december, kl. 09-10.30 på Fuglesangs Allé, 2636-U213
 • Onsdag d. 6 december, kl. 12-13.30 i Nobelparken, 1485-218
 • Torsdag d. 7 december, kl. 09-10.30 i Nobelparken, 1485-218
 • Torsdag d. 7 december, kl. 12-13.30 Webpræsentation (Aflyst)

Praktisk information

Der er ikke tilmelding til de fysiske møder, men der er tilmelding til webpræsentationen.

Tilmelding hertil sker ved at sende en mail til nicpe@au.dk senest fredag d. 1. december. Denne mail skal indeholde navn, email-adresse og tjenestested. Ved tilmelding kvitteres med praktiske oplysninger omkring afholdelse af webpræsentationen.

Webpræsentationen afholdes på engelsk.

Du kan finde lokalerne i Nobelparken og på Fuglesangs Allé på AUs bygningskort

Spørgsmål kan rettes til:

Nicolaj Veje Pedersen
PURE systemansvarlig
Telefon: +45 871 52507
Email: nicpe@au.dk

Health Netværksmøde 2017

AU Library, Health Sciences afholder årligt et netværksmøde, der tager udgangspunkt i relevante emner for registrering og validering af publikationer på Health samt konkrete spørgsmål fra deltagerne. Mødet afholdes i år medio december og er særligt henvendt til validatorer, men alle interesserede er velkomne.

I år vil fokus være på håndtering af Open Access – hvad er Open Access, og hvordan registreres det i PURE? Og ellers er dagsordenen som sædvanlig åben, og alle er velkomne med input.

Praktiske oplysninger

Netværksmødet afholdes torsdag d. 14. december kl. 13-15 i Victor Albeck Bygningen.
Den endelige dagsorden udsendes tirsdag d. 12. december sammen med angivelse af mødelokale.

Tilmelding og input til dagsorden senest d. 11. december til Karen Rodríguez Sigaard (kts@kb.dk) eller Annette Balle Sørensen (abs@kb.dk
1412439 / i40