Du er her: PURE Support Persondata og redigering af din hjemmeside

Persondata og redigering af din hjemmeside

Persondata bruges til medarbejderlister på web, i PURE og på din personlige hjemmeside. Din personlige hjemmeside kan findes:

 • au.dk/findperson
 • Ved at skrive dit navn i søgefeltet i øverste højre hjørne på au.dk, søg og klik på fanebladet Person
 • Ved at sætte din e-mail-adresse efter au.dk/ – skrives som URL i din browser – au.dk/xxx@xxx.xx.dk (uden www.)

Personstamdata

På din personlige hjemmeside vil der som minimum fremgå personstamdata.

Det er:

 • Navn
 • Enhed
 • Adresse
 • Bygningsnummer
 • Lokalenummer
 • Emailadresse
 • Telefonnummer
 • Funktionstitel

Med undtagelse af navn redigeres personstamdata af den lokale persondataredaktør. Har du brug for, at dine personstamdata bliver ændret, kan du finde din persondataredaktør ved at kontakte dit nærmeste sekretariat eller ansvarlige for personaleadministration på din enhed. (Ikke HR-partneren). Området med redigering af personstamdata hører under AU IT og du kan læse mere om det her.

Som udgangspunkt vil dit navn være det fulde navn, som det står i CPR-registeret. Du kan ændre det (fjerne eventuelle mellemnavne du ikke bruger eller lignende) via mit.au.dk. Se vejledningen her.

Publiceringsnavn

Har du i forbindelse med publicering brug for at ændre navn - det kan være tilfældet på internationale publikationer, hvis der er æ, ø eller å i efternavnet - kan du gøre det i PURE. Du kan læse hvordan her.

Redigering af hjemmeside

Har du brug for vejledning til redigering af tekst eller upload af billede på din personlige hjemmeside, kan du læse mere her.