Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalget

Universitetets tværgående erhvervsudvalg skal sammen med erhvervsudvalg på fakulteterne arbejde for bedre rammer for forskeres og studerendes samarbejde med private virksomheder og offentlige organisationer.

Aarhus Universitet har som mål at blive den foretrukne samarbejdspartner for erhvervslivet og den offentlige sektor. Målet fremgår af universitetets strategi 2013-2020 og er blandt andet foranlediget af, at en stigende andel af universitetets dimittender skal finde beskæftigelse i den private sektor. Som et af flere midler til at opnå dette skal de studerende tilbydes flere aktiviteter, der bringer dem i direkte kontakt med virksomheder og offentlige institutioner i løbet af deres uddannelse.

På forskningsområdet er der samtidig et stort potentiale for intensiveret samarbejde, som universitetet ønsker at udnytte. Det drejer sig bl.a. om konkrete forskningsprojekter, benyttelse af forskningsinfrastruktur og talentudvikling – herunder ph.d.- og postdoc-forløb.

Erhvervsudvalgets opgaver

Det tværgående erhvervsudvalg har bl.a. til opgave at:

  • indgå strategiske rammeaftaler med større virksomheder, offentlige organisationer, kommuner, regioner og business regions
  • styrke universitetets synlighed som en attraktiv samarbejdspartner
  • fremme samarbejdet med små og mellemstore virksomheder
  • sikre videndeling på tværs af fakulteter
  • understøtte studenterrettede aktiviteter.

Kommissorium for Erhvervsudvalget

Organisering af erhvervsområdet

Medlemmer

Brian Bech Nielsen, Rektor, Rektoratet

Berit Eika, Prorektor, Rektoratet

Arnold Boon, Universitetsdirektør, Universitetsdirektøren

Johnny Laursen, Dekan, Dekanatet, Arts

Thomas Pallesen, Dekan, Dekanatet, Aarhus BSS

Lars Bo Nielsen, Dekan, professor, Dekanatet, Health

Niels Christian Nielsen, Dekan, Dekanat, ST

Møder

AU's erhvervsudvalg mødes ca. en gang om måneden og efter behov. 

1435485 / i40