Psykisk APV 2012 - 2015

Fælles AU APV handlingsplan godkendt

På et fælles HAMU- og HSU-møde den 6. marts blev AU’s psykiske APV-handlingsplan godkendt. Handlingsplanen er udarbejdet af en APV-følgegruppe efter input fra alle hovedområder, som har givet et unikt indblik i det psykiske arbejdsmiljø på AU.

AU's psykiske APV handlingsplan vil hen over sommeren blive drøftet på fakulteterne og i administrationen og på den baggrund vil HSU og HAMU opdatere handlingsplanen for fremdrift på et fællesmøde d. 6. november 2014. Uldvalgene vil ligeledes påbegynde drøftelserne om APV 2015.

  • Læs den fælles AU psykisk APV handlingsplan her.
  • English version click here.

Aarhus Universitet

Læs rapport nr. 01

Science and Technology

Læs rapport nr. 02

Health

Læs rapport nr. 03

Business and Social Sciences

Læs rapport nr. 04

Arts

Læs rapport nr. 05

AU Administration

Læs rapport nr. 06

Deltidsansatte medarbejdere

Læs rapport nr. 07

Baggrundsrapport

Læs rapport nr. 08

Psychological Workplace Assessment

Read report no. 1 and excerpts from reports 2-6

1404246 / i40