Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Historiske projektsites Problemanalysen Tidsplaner og processer 2014-15 Administrativ tidsplan og overordnede processer

Administrativ tidsplan og overordnede processer

Herunder ses tids- og procesplanen for ændringerne i den administrative organisering. Spørgsmål om indholdet kan rettes til: Camilla Rahbek eller Rebekka Sylvest

Lys grøn markerer, at en handling af sket. Mørk grøn markerer en beslutning. I bunden af skemaet kan du scrolle sidelæns for at se hele skemaet.

ADMINISTRATIV UNDERSTØTTELSE
MEDINDDRAGELSE OG KOMMUNIKATION
Administrative centre Fællesadministrationen
OKTOBER

22.

Beslutning: Administrationscheferne får det ledelsesmæssige ansvar for de administrative centre 22.

Beslutning: Antallet af vicedirektørområder mindskes fra ni til fem 

Beslutning: Etablering af Universitetsledelsens stab med reference til rektor

Beslutning: Back-office ændrer navn til Fællesadministrationen Dialog om opgaver og optimalt arbejdssted påbegyndes

Dialog om niveauet for administrativ understøttelse af institutterne påbegyndes

Afholdte møder:
24.: Møde i ASU
24.: LSU-møder
24.: Medarbejdermøde i VD-områderne

22.

Lokale processer i Fællesadministrationen og administrative centre påbegyndes, herunder:

- Fællesadministrationens og administrationscentrenes organisering, niveauet for administrativ understøttelse af institutterne og samarbejdsflader

27.-31.

Etablering af ledergrupper på de nye VD-områder og i de administrative centre. Fastlæggelse af interrim-struktur for samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisation

NOVEMBER

Placering af kommunikationsområdet i fællesadministrationen behandles

Eventuelle mindre justeringer internt i fællesadministrationen og mellem fællesadministrationen og de administrative centre påbegyndes

Afholdte møder:
07.: Møder i interim-LSU
10.-14.: Medarbejdermøder i VD-områder og administrative centre.
14.: Møde i HSU
17.: Møde i ASU
DECEMBER

Planlagte møder:
10.: Møde i HSU
18.: Møde i ASU

3.

Beslutning: Placering af kommunikationsområdet i fællesadministrationen Læs mere

JANUAR

16.: Ekstraordinært møde i ASU

28.: Justeringer internt i fællesadministrationen og mellem fællesadministrationen og de administrative centre afsluttes. Se beslutninger

28.: Nedsættelse af forum for studentermedinddragelse. Læs artikel

28.: Forslag fra de to tværgående udvalg til, hvordan medarbejdere og studerende sikres indsigt og medinddragelse

28.:Projekt- og portefølgestyringen indarbejdes i de eksisterende rammer.

FEBRUAR

1.:Ny organisering træder i kraft.

Lokal implementering i Fællesadministrationen og administrative centre pågår.

24.: Revision af kommunikations- og brandingstrategi. 

24.: Revision af hjemmeside.

MARTS

Dialog om opgaver og optimalt arbejdssted afsluttes (1)

Dialog om niveauet for administrativ understøttelse af institutterne afsluttes (1)

Tilpasning af samarbejdsudvalgs- og arbejdsmiljøudvalgsstruktur.
APRIL Fortsatte drøftelser vedr. de tværgående foras fremtid
MAJ 13.: Afklaring af de fire tværgående foras fremtid

(1) Afklaring af opgaver, arbejdssted og niveau for administrativ understøttelse på ST afventer endelig organisering. Se ST's proces

1403213 / i40