Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Fakta og dokumentation Tværgående initiativer Technology Transfer Office (TTO)

Technology Transfer Office (TTO)

Aarhus Universitet ønsker – sammen med en række samarbejdspartnere, herunder Region Midtjylland – at skabe et af Europas stærkeste innovations- og vækstmiljøer.

Visionen er, at universitetets mange fagområder, virksomheder og sundhedsvæsen skal have direkte adgang til hinandens viden og kompetencer og et dybere kendskab til hinandens behov. Kommercielt interessante forsknings- og udviklingsprojekter skal modnes i et endnu tættere samspil med så få barrierer som muligt fra ide til realisering.

Aarhus Universitet sætter sig nu derfor – bl.a. i samarbejde med Region Midtjylland – i spidsen for at realisere synergieffekterne i et endnu tættere samarbejde mellem universitet, region og erhvervsliv.

Aarhus Universitet og Region Midtjylland vil sammen, og i samarbejde med erhvervslivet og andre relevante aktører, gøre visionen til virkelighed ved:

  • At samle kræfterne på området i et tæt forpligtende samarbejde, som skal bidrage til at omsætte de gode ideer fra alle forskningsmiljøerne på universitetet og i sundhedsvæsenet til praksis. Det gennemføres ved, at MedTech Innovation Center (MTIC) og Aarhus Universitets Technology Transfer Office (TTO) indgår i et tæt og forpligtende samarbejde. Samtidig tages de næste skridt i realiseringen af TTO’s nye, ambitiøse strategi.
  • At sikre erhvervslivet mulighed for direkte adgang til ny viden og inspiration til gavn for dets udvikling.
  • At sikre, at den nye struktur har fokus på såvel sundhedsområdet som Aarhus Universitets og Region Midtjyllands øvrige styrkefelter såsom energi, miljø, fødevarer, materialer og IKT.
  • At sikre, at udvalgte forskningsprojekter og produkter rettes direkte mod erhvervslivet fra starten. Dette er afgørende for den videre innovationsproces, hvor erhvervslivet i processens senere faser netop skal videreudvikle produkterne og afsætte dem på det globale marked.
  • At understøtte, at erhvervslivet får nemmere adgang til og erfaring med den seneste forskning og viden, herunder adgang til klinisk viden og afprøvning af produkter i sundhedssektoren.
  • At det langsigtede samarbejde mellem universitet, erhvervsliv og private fonde øges. Langsigtet finansiering er én af forudsætningerne for grundforskning, der kan skabe helt ny viden til gavn for universitetet og virksomhederne.
  • At sikre et integreret samarbejde med de øvrige aktører i regionen og lige så væsentligt at sikre et nationalt og internationalt samarbejde.

For virksomheder, hospitaler og forskere betyder den nye struktur, at der nu bliver én fælles indgang til viden og kompetencer om kommercialisering af forskning og produkter, herunder: proof of conceptstudier, finansiering, produktudvikling, forretningsudvikling, forretningsmodeller mm. Dermed etableres en platform for samarbejdet mellem forskning og erhverv, som ingen andre regioner eller universiteter i Danmark har gennemført.

307242 / i40