Årsfest

Aarhus Universitet begyndte sit virke den 11. september 1928 og fejrer hvert år grundlæggelsen. Til årsfesten inviterer vi ud over medarbejdere også samarbejdspartnere, hvis støtte til Aarhus Universitet er helt uundværlig.

Årsfesten 2019 fejres den 13. september

Festdagen, som markerer universitetetes fødselsdag, bliver indledt om eftermiddagen med taler, festforelæsning, musik, promovering af æresdoktorer og overrækkelser af priser og legater. Årsfesten foregår i Aulaen på Ndr. Ringgade. Af pladshensyn er arrangementet for inviterede gæster med adgangsbillet.

Om aftenen fortsætter årsfesten i Musikhuset Aarhus. Fra kl. 20 er er koncert for medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere i Store Sal under ledelse af kapelmestrene Peter Vuust og Per Chr. Frost. Efter koncerten er alle gæster inviteret til vin og snacks i foyeren.


1445954 / i40