Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Tilbagevendende events Folkemødet 2018 Debat: Kan man lære karriere?

Debat: Kan man lære karriere?

Kan man lære karriere?

Valg af karriere og evnen til at afstemme drømme med muligheder starter allerede i det øjeblik, man skal vælge en uddannelsesvej. Mens karrierevejen på nogle uddannelser er brolagt fra start, eksempelvis hvis man vil være læge, psykolog eller jurist, skal den på andre uddannelser formes i takt med den faglige udvikling. Derfor rummer flere af universitetets uddannelser også integration med arbejdsmarkedet som et supplement til den forskningsbaserede undervisning.

Eksempler på det er cases fra virksomheder, der anvendes i undervisningen og projekt- eller specialesamarbejde med en potentiel kommende arbejdsgiver. Udviklingen vækker en række vigtige spørgsmål: Hvor meget skal karriere og det første job fylde i den daglige undervisning?

Hvordan sikrer vi, at fokus på det første job ikke bliver på bekostning af den akademiske fordybelse og grundfagligheden? Og hvor stort et ansvar bærer arbejdsmarkedet i forhold til at lette overgangen fra uddannelse til karriere?

Debattens deltagere

  • Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed, Dansk Industri
  • Michael Stubbe, Vice President, HR, Kamstrup
  • Brian Bech Nielsen, rektor, Aarhus Universitet
  • Simon Høgsbro, director, Customer Success, Microsoft
  • Malik Bahloul, bachelor i humanistisk-teknologi, RUC og organisationsansvarlig i DSF
  • Tommy Ahlers, uddannelses- og forskningsminister, Venstre

Ordstyrer: Anders Correll, kommunikations- og pressechef, Aarhus Universitet

AU-program for Folkemødet 2018


Torsdag 14. juni

11.30-12.30
Officiel åbning af Folkemødet 2018


13.30-14.30

Debat: Hvad kan vi lære af Open Science?


15.00-16.00

Debat: Kan man lære karriere?


18.00-19.00

Debat: Kan politik blive klogere?


19.30-20.30 
Debat: Når ledelse lykkes


21.00-22.30

Musikalsk indslag med Total Hip Replacement

Søndag 17. juni

10.00-11.00
Rundvisning på Danmarks mest moderne forskningsskib

11.00-12.00
Officiel afslutning af Folkemødet 2018

1430023 / i40