Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Tilbagevendende events Folkemødet 2018 Debat: Kan politik blive klogere?

Debat: Kan politik blive klogere?

Kan politik blive klogere?

I Danmark er der tradition for at inddrage landets stærke forskningsmiljøer, når der skal udvikles politik. Det være sig via myndighedsrådgivningskontrakter, kommissionsarbejde eller medvirken i ekspertpaneler. Det er der god fornuft i, for det betyder, at de politiske tiltag hviler på forskningsbaseret viden inden for det pågældende felt. DFIR skrev dog i en rapport i 2016, at der er behov for en mere systematisk tilgang til, hvordan man inddrager forskning i politikudvikling.

Ministerierne oplever af og til, at universiteterne ikke er gearet til at levere den nødvendige viden på de rigtige tidspunkter. Omvendt oplever universiteter og forskere at blive overhørt, få skudt politiske motiver i skoene eller at få anfægtet deres faglige integritet, når de leverer forskningsbaseret rådgivning.

Hvordan får vi de to ender til at mødes med respekt for både den demokratiske politiske proces og for forskningens uafhængighed – og med hensynet til borgernes interesse som det overordnede mål?

Debattens deltagere

  • Connie Hedegaard, bestyrelsesformand, Aarhus Universitet
  • Bertel Haarder, medlem af Folketinget, Venstre
  • Christine Antorini, medlem af Folketinget, Socialdemokratiet
  • Peter Munk Christiansen, professor og institutleder, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet samt bestyrelsesformand, Danmarks Frie Forskningsfond
  • Peter Skaarup, medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Ordstyrer: Ulrik Haagerup, direktør, Constructive Institute

AU-program for Folkemødet 2018


Torsdag 14. juni

11.30-12.30
Officiel åbning af Folkemødet 2018


13.30-14.30

Debat: Hvad kan vi lære af Open Science?


15.00-16.00

Debat: Kan man lære karriere?


18.00-19.00

Debat: Kan politik blive klogere?


19.30-20.30 
Debat: Når ledelse lykkes


21.00-22.30

Musikalsk indslag med Total Hip Replacement

Søndag 17. juni

10.00-11.00
Rundvisning på Danmarks mest moderne forskningsskib

11.00-12.00
Officiel afslutning af Folkemødet 2018

1430024 / i40