Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Tilbagevendende events Folkemødet 2018 Debat: Kompetencebehov på et omskifteligt arbejdsmarked

Debat: Kompetencebehov på et omskifteligt arbejdsmarked

Kompetencebehov på et omskifteligt arbejdsmarked

Udviklingen på arbejdsmarkedet går i dag så stærkt, at det er vanskeligt at forudsige, hvilke kompetencer, der vil være behov for i morgen. Den tiltagende globale konkurrence, den voldsomme teknologisering og den allestedsnærværende digitalisering får os til at sætte fokus på behovet for kompetencer. Dermed kommer vi let til at overse betydningen af den menneskelige faktor.

IT-systemer slår fejl, hvis man ikke får samspillet mellem maskine og mennesker til at fungere; robotter gør kun gavn, hvis de er designet til menneskebrug, og man vinder kun den globale konkurrence, hvis man skaber produkter til menneskenes forskellige livshorisonter. Dertil kommer, at det kræver kreative kompetencer, hvis man skal blive ved med at foretage de innovationer, som udviklingen fordrer, ligesom en fleksibel arbejdsstyrke forudsætter forståelse for, hvad der gør det meningsfuldt for mennesker at være fleksible.

Så, hvordan sørger vi bedst for balancere mellem tekniske- og humanistiske kompetencer?

Debattens deltagere:

  • Camilla Wang, Rektor, Professionshøjskolen Absalon
  • Sahra-Josephine Hjorth, CEO, CanopyLAB
  • Ole Sejer Iversen, professor MSO, informationsvidenskab, Aarhus Universitet
  • Jens Erik Kristensen, lektor, Uddannelsesvidenskab, Aarhus Universitet
  • Mads Eriksen, forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv

Ordstyrer: Niels Overgaard Lehmann, prodekan for Uddannelse, Arts, Aarhus Universitet

AU-program for Folkemødet 2018


Torsdag 14. juni

11.30-12.30
Officiel åbning af Folkemødet 2018


13.30-14.30

Debat: Hvad kan vi lære af Open Science?


15.00-16.00

Debat: Kan man lære karriere?


18.00-19.00

Debat: Kan politik blive klogere?


19.30-20.30 
Debat: Når ledelse lykkes


21.00-22.30

Musikalsk indslag med Total Hip Replacement

Søndag 17. juni

10.00-11.00
Rundvisning på Danmarks mest moderne forskningsskib

11.00-12.00
Officiel afslutning af Folkemødet 2018

1443358 / i40