Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Tilbagevendende events Folkemødet 2018 Debat: Skal frivillighed professionaliseres? Frivillighed anno 2018

Debat: Skal frivillighed professionaliseres? Frivillighed anno 2018

Skal frivillighed professionaliseres? Frivillighed anno 2018

Foreningsliv og frivillighed blev i 2016 udvalgt som én af de ti vigtigste samfundsværdier for Danmarks fremtid og skrev sig dermed ind i Danmarkskanonen. I dag findes der mere end 80.000 foreninger, der er baseret på frivillige hænder og nyeste tal fra 2017 viser, at godt 40 procent af den danske befolkning er frivillige.

Fremadskuende politikere, offentlige institutioner og private virksomheder omfavner tendensen, og den frivillige sektor bliver i højere grad benyttet som et relevant supplement i løsningen af nogle af velfærdsstatens opgaver og problemer og anses som en sektor, der kan bidrage med nye ideer og indspil.

Udviklingen rummer både muligheder og skrøbeligheder: Hvor går grænsen for den frivillige indsats og hvordan undgår man, at det går ud over de betalte jobs? Kan frivillighed professionaliseres – og hvad betyder det i så fald for frivillighedens lighedsbaserede DNA på den ene side og for arbejdsmarkedets dynamik på den anden?

Debattens deltagere:

  • Gitte Sommer Harrits, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet
  • Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef for Europæisk Frivillighovedstad 2018, Aarhus Kommune
  • Benedikte Marie Kaalund, generalsekretær, Det Danske Spejderkorps
  • Anders Winnerskjold, byrådsmedlem, Socialdemokratiet, Aarhus Kommune

Ordstyrer: Gerd Maria May, udviklings- og redaktionschef, Jysk Fynske Medier

AU-program for Folkemødet 2018


Torsdag 14. juni

11.30-12.30
Officiel åbning af Folkemødet 2018


13.30-14.30

Debat: Hvad kan vi lære af Open Science?


15.00-16.00

Debat: Kan man lære karriere?


18.00-19.00

Debat: Kan politik blive klogere?


19.30-20.30 
Debat: Når ledelse lykkes


21.00-22.30

Musikalsk indslag med Total Hip Replacement

Søndag 17. juni

10.00-11.00
Rundvisning på Danmarks mest moderne forskningsskib

11.00-12.00
Officiel afslutning af Folkemødet 2018

1430038 / i40