Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Tilbagevendende events Folkemødet 2018 AU-eksperter på Folkemødet 2018

AU-eksperter på Folkemødet 2018


Eksperter indenfor pædagogik, dannelse og positiv psykologi


Jens Erik Kristensen

Lektor
M
H D, 254
P +4526320899
P +4526320899

Ekspertområder:

 • Den pædagogiske tidsånd og aktuelle uddannelsespolitiske tendenser
 • Medborgerskab, inklusion/eksklusion og sammenhængskraft
 • Dannelsens genkomst og nye dannelsesformer i skole- og uddannelse
 • Almendannelse og filosofikum – fordelingen af dannelse mellem gymnasium og universitet

 


Dorthe Bleses

Professor
M
H 2622, 10
P +4593508354
P +4593508354

Ekspertområder:

 • Børns tidlige udvikling og læring
 • Tidlig indsatser i hjem
 • Dagtilbud og skole
 • Kvalitet i læringsmiljøer
 • Sammenhæng mel. tidlig og senere læring

 


Hans Henrik Knoop

Lektor
M
H 1483, 554
P +4593508162
P +4520954960

Ekspertområder:

 • Hvordan man sandsynliggør forandring, der fryder - i samfundet, organisationen og for den enkelte
 • Hvordan man bevarer glæden ved at blive lære/blive dygtigere - dvs. hvordan man fremmer pædagogisk bæredygtighed
 • Hvordan ledelse kan fremme medarbejder-autonomi i hverdagen
 • Hvordan gode nyheder kan blive interessante

 


Carsten Obel

Professor
M
H 1260, 133
P +4529428405

Ekspertområder

 • Børn og unges mentale sundhed
 • Sundhedsdata
 • Stress
 • Dannelse digitalt- digital dannelse
 • Betydningen af det tidlige miljø

Eksperter inden for digitalisering og sprog


Ole Sejer Iversen

Professor
M
H 5347, 231
P +4587161996
P +4550546778

Ekspertområder:

 • Digital dannelse
 • Teknologiforståelse
 • Digitalisering
 • Digitale kompetencer

 


Anders Højen

Lektor
M
H 2622, 3
P +4551907905

Ekspertområder:

 • Sprogtilegnelse,
 • Tosprogethed
 • Andetsprogstilegnelse
 • Sprogvurdering

 


Eksperter inden for økonomi, disruption og ledelse


Philipp Schröder

Professor
M
H 2632, 124
P +4587164971
P +4530229123

Ekspertområder:

 • Frihandel/globalisering, konsekvenser, inequality, stigende protektionisme
 • Økonomiske konsekvenser af Brexit, Trump eller Handelskrige
 • The future of Work (hvad skal vi lave når robotterne laver det hele?)
 • Disruption og erhvervslivets muligheder og udfordringer; alt fra Google dominans til Bitcoin
 • Dansk erhvervslivs muligheder for at konkurrere og Danmarks velstand under den nye EU situation/globale situation 
 • Globale værdikæder - eksempelvis konsekvenser af den danske tekstilindustris flytning af produktion

 


Lotte Bøgh Andersen

Professor
M
H 1340, 328
P +4587165726

Ekspertområder:

 • Ledelseskommissionen
 • Medarbejdermotivation
 • Politisk ledelse
 • Ledelsesudvikling
 • Styringsparadigmer
 • Ledelsesgrundlag

 


Eksperter inden for politik, vælgeradfærd og medborgerskab


Rune Stubager

Professor
M
H 1341, 223
P +4587165694
P +4528693532

Ekspertområder:

 • Dansk politik særligt ifht. vælgerne.
 • Hvorfor stemmer danske vælgere, som de gør?
 • Hvorfor har danskerne de holdninger til politiske spørgsmål, som de har?
 • Politisk mistillid i Danmark
 • Klasser og politik – set fra vælgernes perspektiv

 


Per Mouritsen

Lektor
M
H 1332, 212
P +4587165624

Ekspertområder:

 • Integrationspolitik i Nordvesteuropa, årsager og effekter
 • Sammenhængen mellem velfærdsstat, tillid og indvandring
 • Statsborgerskabstildeling
 • Nation, nationalfølelse, nationalisme
 • Hvad er Medborgerskab? Dannelse til medborgerskab i skolen

 


Eksperter inden for smerter, sygdomme og infektioner


Ekspertområder:

 • Smerte mekanismer
 • Farmakologisk behandling
 • Smertefuld neuropati
 • Postoperative smerter

 


Helle Prætorius Øhrwald

Professor
M
H 1160, 116
P +4587167712
P +4531558810

Ekspertområder:

 • Urinvejsinfektioner
 • Interaktion mellem bakterier  
 • Værtsorganisme

 


Helle Terkildsen Maindal

Professor
M
H 1260, 218
P +4525462320

Ekspertområder:

 • Sundhedsfremme 
 • Folkesundhed
 • Forebyggelse, særligt indenfor kroniske sygdomme (fx diabetes)
 • Komplekse interventioner i sundhed

Eksperter inden for klima og fødevarer


Hanne Lakkenborg Kristensen

Lektor, Forskergruppeleder
M
P +4587158354

Ekspertområder:

 • Grøntsager
 • Dyrkningens virkning på smag og sundhedseffekt
 • Økologisk produktion af grøntsager
 • Grøntsagers vækst og kvælstofoptagelse
 • Dyrkningens effekter på miljøet

Ekspertområder:

 • Klima- og miljøpåvirkning af fødevarer
 • Livscyklusvurdering
 • Klima- og miljøpåvirkning af grønt protein og bioraffinering
 • Økologisk produktion
 • Bæredygtighed af landbruget og fødevareproduktionen

Deltagere fra AU's ledelse


Fra Aarhus Universitets ledelse deltager

 • Brian Bech Nielsen, rektor
 • Berit Eika, prorektor
 • Lars Bo Nielsen, dekan på Health
 • Niels Christian Nielsen, dekan på Science and Technology
 • Thomas Pallesen, dekan på Aarhus BSS
 • Johnny Laursen, dekan på Arts
 • Arnold Boon, universitetsdirektør


For invitationer til universitetsledelsen kontakt:

Rikke Skovgaard Lindhard

Kommunikationsmedarbejder
M
H 1430, 132
P +4587150113
P +4521656983
1443151 / i40