Velkommen til Aarhus Universitets kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet.

Kvalitetsarbejdet tager udgangspunkt i og er bygget op omkring Aarhus Universitets kvalitetspolitik på uddannelsesområdet.

Ovenfor er der mulighed for at orientere sig i formålet med kvalitetsarbejdet, Aarhus Universitets vision for uddannelse og læring samt principperne i kvalitetsarbejdet ved at klikke på overskrifterne.

I venstremenuen præsenteres politikkens 5 delområder: 1. Rekruttering og studiestart, 2. Struktur og forløb, 3. Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø, 4. Studiemiljø samt 5. Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet. Under hvert delområde foldes kvalitetspolitikken ud. Det vil fremgå, hvor og hvordan delpolitikkerne dokumenteres, ligesom der vil være adgang til den omtalte dokumentation.

I højremenuen er der links til relevante sites omhandlende uddannelse, kvalitet og strategi på uddannelsesområdet på Aarhus Universitet.

                    Grafik over de 5 delpolitikker

Kvalitetspolitikkens standarder, kvalitetssystem og ledelsesinformation

I kvalitetspolitikken indgår en række målsætninger for god kvalitet under hver af de fem delpolitikker. Da en standard er det ønskede mål for kvalitet, giver det god mening at betragte disse målsætninger som standarder. En standard defineres af Dansk Selskab for Kvalitet i sundhedssektoren som: ”Det mål for kvalitet, der danner grundlag for vurdering og evaluering af ydelsens kvalitet.” 

Kvalitetspolitikken og dens standarder udfoldes i et kvalitetssystem understøttet af ledelsesinformation, som skal levere dokumentation for Aarhus Universitets uddannelsesaktiviteter samt medvirke til at uddannelsesledelsen og studienævnene på et solidt grundlag kan træffe beslutninger med henblik på at videreudvikle kvaliteten af universitetets uddannelser.

Der er to væsentlige elementer i denne fælles ledelsesinformation:

  • Dels diverse opgørelser/analyser, årsrapporter m.m. benævnt som "øvrig dokumentation". Denne dokumentation fremgår under hver delpolitik i venstremenuen.
  • Dels et fælles minimum af indikatorer og nøgletal på uddannelsesniveau som en metode til at vurdere, hvorvidt Aarhus Universitet lever op til sine standarder og dermed op til kvalitetspolitikken. Se "Indikatorer og nøgletal" (Side under udarbejdelse. Afventer endelig godkendelse.)

        ­        

­

Klik på billedet for at se og printe større billede.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 03.02.2016