Institutionsakkreditering (IA)

Ressourcerum for
Institutionsakkreditering
på Aarhus Universitet

Om institutionsakkreditering

Kvalitetstjek af institutionen frem for de enkelte uddannelser

Den nye danske akkrediteringslov trådte i kraft 1. juli 2013 og betyder, at institutionsakkreditering afløser akkreditering af de enkelte uddannelser.

Institutionsakkreditering placerer ansvaret for kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne tydeligt hos institutionen og institutionsledelsen selv. For at opnå akkrediteringen skal vi på AU vise, at vi har et effektivt kvalitetssikringssystem og en stærk kvalitetskultur. En afgørelse på institutionsakkrediteringen forventes at komme i sommeren 2017, og en tidslinje for processen frem til denne kan ses i højre kolonne.

En naturlig del af kvalitetsarbejdet på AU

I forbindelse med institutionsakkreditering er det den samlede institutions kvalitetssystem, der vurderes af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Derfor er projektet frem mod institutionsakkrediteringen forankret centralt på AU i Udvalget for Uddannelse. Derigennem sikres, at institutionsakkrediteringen indgår i en strategisk udvikling af uddannelserne på AU.

På AU er kvalitetspolitikken på uddannelsesområdet et naturligt omdrejningspunkt for kvalitetsarbejdet og dermed for akkrediteringsarbejdet. Derigennem sikres, at institutionsakkreditering både indgår i en strategisk udvikling af uddannelserne på AU og samtidig koordineres med øvrige udviklingsinitiativer på uddannelsesområdet, så arbejdet har en forankring i driftsorganisationen også efter programmets afslutning.

Find mere info via linkene i højre side.

432426 / i40