Lukning af uddannelser

Lukning af en uddannelse kan ske efter anmodning fra dekanen med godkendelse af rektor.

Uddannelsesudvikling og -kvalitet(UUK) i AU Uddannelse sagsbehandler processen omkring lukning af en uddannelse.

Anmodningen fra dekanen stiles til rektor og sendes til UUK. Anmodningen skal indeholde de oplysninger, som Styrelsen for Videregående Uddannelser har brug for i forbindelse med lukning af en uddannelse. Se brev fra Styrelsen.

UUK sender anmodningen i høring i Udvalget for Uddannelse i to uger og udarbejder herefter en indstilling til rektor. Rektor behandler anmodningen samt indstilling, hvorefter UUK sender rektors svar til dekanen. Herefter orienterer UUK bredt om lukningen af uddannelsen; både internt og eksternt til Styrelsen og Danmarks Akkrediteringsinstitution.

424822 / i40