Nye uddannelser

Udvalget for Uddannelse har i august 2018 godkendt en ny intern proces.

Det indebærer, at Universitetsledelsen i foråret foretager en samlet strategisk drøftelse af porteføljen og nye uddannelsesinitiativer og i efteråret blot af nye uddannelsesinitiativer.

Derefter behandles uddannelsesinitiativerne med en intern ansøgning i Udvalget for Uddannelse, før de bliver sendt til formel godkendelse i Universitetsledelsen.

Processen omfatter alle nye videregående uddannelser og nye udbud samt Erasmus Mundus-uddannelser med udbud i Danmark.

Skabeloner

Skabelon til fakultetsstrategipapir til Universitetsledelsens drøftelse af uddannelsesporteføljen

Skabelon til prækvalifikationsansøgning for ny uddannelse til Uddannelsesudvalget, Universitetsledelsen og Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Skabelon til prækvalifikationsansøgning for nyt udbud til Uddannelsesudvalget, Universitetsledelsen og Styrelsen for Forskning og Uddannelse

OBS: Skabelonerne er sat op efter AU's officielle design. Dvs. at de bruger skrifttypen AU Passata. Hvis du åbner en word-fil med denne skrifttype på en computer, der ikke har installeret AU Passata som skrifttype, vil computeren vælge en vilkårlig anden skrifttype. Derfor skal du huske at sende filerne i pdf-format frem for word, når du sender ud af huset.

Interne procesplaner

Procesplan for nye uddannelser og udbud 2018-II (ansøgningsfrist 17.september 2018 opdateret 23.02.2018)

Procesplan for nye uddannelser og udbud 2019-I

Procesplan for nye uddannelser og udbud 2019-II og frem

Ansøgning om nye uddannelser og institutionsakkreditering

Hvis en uddannelse bliver godkendt gennem prækvalifikation er godkendelse endvidere betinget af en positiv uddannelsesakkreditering eller positiv institutionsakkreditering(IA).

Da AU er betinget institutionsakkrediteret, kræves det, at nye uddannelser prækvalificeres i Styrelsen for Forskning og Uddannelse og uddannelsesakkrediteres af Akkrediteringsinstitutionen.

Så længe genakkrediteringsprocessen pågår, hvilket er 80 hverdage før aflevering af selvevalueringsrapport, skal eller kan nye uddannelser ikke uddannelsesakkrediteres, men må afvente en positiv institutionsakkreditering for at kunne udbydes.

AU indsendte supplerende selvevalueringsrapport er d. 1. marts 2018. Dette betyder at AU er under genakkreditering fra primo november 2017. Afgørelser for uddannelser truffet inden da skal uddannelsesakkrediteres.

Det forventes, at der falder afgørelse om IA primo december 2018, og opnår AU en positiv institutionsakkreditering, kan godkendte uddannelser udbydes derefter. Nye initiativer skal også fremadrettet gennemgå prækvalifikation, trods en positiv institutionsakkreditering af AU. 

329780 / i40