Nye uddannelser

Skabeloner

Skabelon til forhåndsansøgning til Uddannelsesudvalget og Universitetsledelsen

Skabelon til udfærdigelse af prækvalifikationsansøgning til styrelsen for Videregående Uddannelser

Skabelon til udfærdigelse af ansøgningsrapport til Danmarks Akkrediteringsinstitution

OBS: Skabelonerne er sat op efter AU's officielle design. Dvs. at de bruger skrifttypen AU Passata. Hvis du åbner en word-fil med denne skrifttype på en computer, der ikke har installeret AU Passata som skrifttype, vil computeren vælge en vilkårlig anden skrifttype. Derfor skal du huske at sende filerne i pdf-format frem for word, når du sender ud af huset.

Interne procesplaner

Universitetsledelsen har i april 2017 godkendt en ny intern proces.

Det indebærer, at uddannelsesinitiativer drøftes strategisk af Universitetsledelsen en gang årligt. Derefter behandles uddannelsesinitiativerne med en intern forhåndsansøgning i Udvalget for Uddannelse, før de bliver sendt til intern godkendelse i Universitetsledelsen.

Processen omfatter alle nye videregående uddannelser og nye udbud samt Erasmus Mundus uddannelser med udbud i Danmark.

Procesplan for nye uddannelser og udbud 2018-II (ansøgningsfrist 17.september 2018 opdateret 23.02.2018)

Procesplan for nye uddannelser og udbud 2018 (2019-I og 2019-II)

Proces for uddannelsesakkreditering aftales efter behov i forhold til de konkrete uddannelser ud fra Akkrediteringsinstitutionens frister 1. februar 2018 og 15. maj 2018.

 

 

Ansøgning om nye uddannelser og institutionsakkreditering

Hvis en uddannelse bliver godkendt gennem prækvalifikation er godkendelse endvidere betinget af en positiv uddannelsesakkreditering eller positiv institutionsakkreditering(IA).

Da AU er betinget institutionsakkrediteret, kræves det, at nye uddannelser prækvalificeres i Styrelsen for Forskning og Uddannelse og uddannelsesakkrediteres af Akkrediteringsinstitutionen.

Så længe genakkrediteringsprocessen pågår, hvilket er 80 hverdage før aflevering af selvevalueringsrapport, skal eller kan nye uddannelser ikke uddannelsesakkrediteres, men må afvente en positiv institutionsakkreditering for at kunne udbydes.

AU indsendte supplerende selvevalueringsrapport er d. 1. marts 2018. Dette betyder at AU er under genakkreditering fra primo november 2017. Afgørelser for uddannelser truffet inden da skal uddannelsesakkrediteres.

Det forventes, at der falder afgørelse om IA primo december 2018, og opnår AU en positiv institutionsakkreditering, kan godkendte uddannelser udbydes derefter. Nye initiativer skal også fremadrettet gennemgå prækvalifikation, trods en positiv institutionsakkreditering af AU. 

329780 / i40