Panelbesøg

Senest en uge før Danmarks Akkrediteringsinstitution og akkrediteringspanelet besøger universitetet i forbindelse med akkrediteringen af en uddannelse, skal  AI gennem akkrediteringskontakten på fakultetet modtage en deltagerliste. Her findes en skabelon og vejledning til udarbejdelse af en deltagerliste.

Danmarks Akkrediteringsinstitution afholder udgifterne til forplejning af repræsentanter fra AI og paneldeltagere. Der sendes efter panelbesøget en e-faktura til EAN nummeret 5798000416994, hvorpå anledning og deltagerkreds anføres.

AU Regnskab oplyser, hvilke regler der gælder for dækning af ikke-ansattes (dvs. studerende og DVIP) udgifter i forbindelse med besøget.

AU’s fællesområde dækker ikke udgifterne – det kan fakultetet eller instituttet derimod tilbyde.

Udgifter der dækkes: Faktiske udgifter – dvs. den ikke-ansatte kan mod forevisning af tog- eller busbillet, regning fra forplejning i forbindelse med besøget mv. få udgifterne refunderet

Udgifter der ikke dækkes: Time-dagpenge eller kørselsgodtgørelse til ikke-ansatte

Som tak for hjælpen til deltagerne i besøgene (ledelse, VIP/DVIP og studerende) kan fakultetet/instituttet vælge at give en frokost (denne kunne evt. ligge når akkrediteringsrapporten kommer i høring på universitetet, eller når resultatet på akkrediteringen kendes), hvor ledelsen runder forløbet af for de medvirkende.

329781 / i40