Rekruttering og studiestart

Aarhus Universitet skal være en troværdig sparringspartner i uddannelsesvalget og basere kontakten på respekt, åbenhed og tillid.

Aarhus Universitet ønsker at tiltrække kvalificerede og motiverede studerende på et fuldt oplyst grundlag, der kan danne basis for et sikkert valg af uddannelse og dermed give den bedste mulighed for gennemførsel.

Rekrutterings- og studiestartsvejledningen på Aarhus Universitet omfatter bachelor- og kandidatstuderende samt efter- og videreuddannelsesstuderende, nationalt og internationalt.

Studiestarten tænkes som en del af rekrutteringen, således at studievalget, optagelsen og det første år af fx bacheloruddannelsen forstås som et sammenhængende forløb, hvor vejlednings- og studiestartsaktiviteter er med til at understøtte de studerendes integration og fastholdelse på studiet.

Studie- og karrierevejledningen skal gøre det muligt for den enkelte studerende at få inspiration, information og vejledning på alle tidspunkter i valgprocessen og ved studiestart.

Strategiske målsætninger

Mulighed for at træffe kvalificeret valg af uddannelse

Studie- og karrierevejledningen skal bidrage til, at potentielle studerende træffer et reflekteret og kvalificeret valg af uddannelse baseret på viden om faglige krav, studiemiljø, beskæftigelses-muligheder og karriereperspektiver. Valget er kendetegnet ved, at den enkelte udfolder sit potentiale under hensyn til sine personlige forudsætninger, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Derfor vil studie- og karrierevejledningen på Aarhus Universitet:

  • tilbyde potentielle studerende vejledning, der understøtter selvindsigten hos den enkelte ved at skabe refleksion i valgprocessen
  • sikre god studieinformation, så mulighederne undervejs gennem uddannelsen samt de krav, der knytter sig til at gennemføre uddannelsen, er synlige.

Studiestarten skal være med til at fastholde de studerende på studiet


Studie- og karrierevejledningen skal medvirke til, at de studerende tilbydes en studiestart, der fremmer faglig integration, introduktion til akademiske færdigheder og understøtter et godt studiemiljø. 

Derfor vil studie- og karrierevejledningen på Aarhus Universitet:

  • formidle universitetets forventninger til de studerende i forhold til studiekompetencer
  • understøtte en god studiestart på Aarhus Universitets uddannelser i tæt samarbejde med de faglige miljøer
  • understøtte overgange mellem uddannelser
  • bidrage til samspillet mellem arbejdsmarkedet og efter- og videreuddannelsesaktiviteter. 
1413346 / i40