SMU 2011

Alle de ca. 70 udvalgte projekter i 2011 er innovative projekter, der på lang sigt kan komme alle universitetets studerende til gavn.

Projekterne afrapporterede ved årsskiftet 2011/2012, og i efteråret 2012 blev der afholdt et seminar med det formål at dele viden omkring udvalgte projekter. På denne side kan du se projektbeskrivelser og afrapporteringer. På projektbeskrivelsen er anført en kontaktperson, som kan give yderligere information om projekterne.

373767 / i40