Aktiv inddragelse af studiegrupper i undervisningen

Afrapportering


Projektet er forløbet som planlagt, bortset fra at workshops for studerende ikke blev realiseret i efteråret. Den afsluttende teamdag i december er rykket frem til 31. januar 2012 på grund af stort tidspres på alle deltagere.  

I projektet har undervisere og instruktorer deltaget fra alle fem moduler under Nordisk. Studielederen har organiseret, at modulernes deltagelse er koordineret gennem et kommisorium og udpegningen af en modulkoordinator.

Projektet resulterer i et antal bidrag til en elektronisk redskabskasse til videndeling og inspiration blandt undervisere på Nordisk. Redskabskassen giver konkrete praksisforslag til aktiv anvendelse af studiegrupper i undervisningen, de er udviklet og redigeret i regi af SMU-projektet. Mange af disse materialer vil også blive lagt på Undervisermetroen.

Projektbeskrivelse


Baggrund
På uddannelserne ved Nordisk opfordrer man de studerende til at arbejde i grupper, men ofte bliver studiegruppernes arbejde ikke tænkt tilstrækkeligt ind i undervisningen, og arbejdet i studiegrupperne bliver ikke fulgt op af undervisere og instruktorer. Projektet foregår som et pilotprojekt, initieret af studienævnet på Nordisk, der har valgt indsatsområdet i forhold til bacheloruddannelsernes studieordninger. I projektet deltager undervisere, instruktorer, studiesekretærer og studerende ved bacheloruddannelserne på Nordisk samt pædagogisk medarbejder.


Formål
Formålet er at styrke brugen af studiegrupper og i højere grad inddrage gruppernes læringsaktiviteter i undervisningen. Projektet relaterer sig til blok 1‐3 i notatet om opfølgningspuljemidler med fokus på faglig integration af studerende, forbedrede muligheder for studerendes arbejde uden for undervisningen og initiativer til forsøg med ny tilrettelæggelse af undervisning.

Målet medpilotprojektet er, at deltagerne:

  • styrker deres didaktiske refleksion i tilrettelæggelse af læringsaktiviteter med henblik på aktivinddragelse af studiegrupper i undervisningen
  • samarbejder med kolleger om udvikling af nye former i forbindelse med efterårets undervisning
  • giver og får feedback og deler erfaringer med nye former mellem undervisere
  • indgår i et længerevarende samarbejde om indsatsområdet gennem kollegial supervision i det følgende semester


Indhold

1. Temadag (september): meningsfuldt arbejde i studiegrupper
2. Hjemmearbejde (oktober, november): udvikling og undervisning
3. Temadag (december): Videndeling og feedback
4. Kollegial supervision (i foråret 2012)


Budget
Der er bevilget 157.800 kr. til projektet i 2011.

311998 / i40