Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Uddannelse (UFU) Strategiske indsatsområder Tidligere år Studiemiljø 2011, 2012 SMU 2011 Arts Instruktorundervisning i forbindelse med verdenshistorieundervisning

Instruktorundervisning i forbindelse med verdenshistorieundervisning

Afrapportering


Hvad var problemstillingen?
Mange studerende følte sig ikke godt nok klædt på til eksamen i Verdenshistorie, efter kun at have haft forelæsninger.


Hvad er der gjort?
Vi iværksatte et instruktorforløb, hvor ældre studerende gennemgik pensum med de studerende og lavede prøveeksaminer med dem.


Har initiativet haft den ønskede virkning?
Det har fungeret super godt! Der var ikke nær så meget nervøsitet op til eksamen, og de studerende har klaret sig godt. Vi har fået nogle rigtig pæne evalueringer tilbage, der efterspørger, at forløbet kan fortsætte fremover.


Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?

  • At færre får en dårlig oplevelse i begyndelsen af deres studium, og dermed ikke dropper ud. At de studerende bliver bedre til mundtlig fremstilling, og at de kommer mere i dybden med stoffet
  • Det ville også kunne bruges til anden del af Verdenshistorieforløbet samt til Danmarkshistorieforløbet, ligesom de sidefagsstuderende også gerne vil have forløbet tilbudt


Hvad kan universitetet lære af projektet?
At blive bedre til at supplere forelæsningerne med de lidt billigere og lidt mere jordnære instruktortimer. De må selvfølgelig ikke erstatte den egentlige undervisning, men det er et rigtig godt supplement, som vi godt kunne have mere af på Historie.

Projektbeskrivelse


Baggrund
Verdenshistorieforløbet ligger på de to første semestre af bacheloruddannelsen på Historie. Faget giver 5 ECTS-point pr. semester og er en forelæsningsrække á 2 timer pr. uge, der munder ud i en mundtlig, gradueret eksamen. Selvom faget derfor ikke er så stort, har vi alligevel oplevet, at det fylder enormt meget i de studerendes hverdag – særligt i eksamensperioden. Mange oplever det som en ”knald-eller-fald”-eksamen, der er svær at forberede sig til. Viden om verdenshistorie er selvsagt noget, som interesserer de historiestuderende, ligesom det er en disciplin, der udgør en stor del af den faglige stolthed. Vi har oplevet at stressniveauet stiger uforholdsmæssigt meget i forbindelse med denne eksamen. 

Formål og indhold
Fra Historisk Fagudvalgs side ønsker vi derfor at indføre instruktorundervisning, da vi forestiller os, at en mere jordnær og tekstnær gennemgang af pensum vil være et godt supplement til de mere overordnede forelæsninger. Undervisningen vil tage udgangspunkt i oplæg og dialog blandt de studerende, hvilket sikrer en større forståelse for stoffet og vil være en vigtig øvelse til den mundtlige eksamen. Hvis instruktorundervisningen viser sig at være en succes, vil vi arbejde på at få det inkorporeret i studieordningen, så det bliver en fast og obligatorisk del af verdenshistoriefaget. 

Budget
Der er bevilget 30.000 kr. til projektet i 2011.

312085 / i40