Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Uddannelse (UFU) Strategiske indsatsområder Tidligere år Studiemiljø 2011, 2012 SMU 2011 Arts Igangsættelse af 10-12 studiekredse på hele Institut for Uddannelse og Pædagogik

Igangsættelse af 10-12 studiekredse på hele Institut for Uddannelse og Pædagogik

Projektbeskrivelse


Formål
Studiekredsene etableres på det samlede instituts uddannelser og orienteres tematisk og/eller i forfatterskaber. Sigtet er dels, at studerende ved IUP inddrages direkte i mødet med akademia, lærer at argumentere og diskutere inden for rammerne af en akademisk tematik og tillige lærer at kende forskel på akademiske genrer, dels at de studerende og undervisere mødes i et fagligt-socialt forum med henblik på at optimere studiemiljøet og den faglige udveksling. Projektet relaterer sig til indsatsområde 1, 2 og 3 vedrørende opfølgning på studiemiljøundersøgelsen.


Indhold
Studiekredsene samler interesserede studerende fra alle fag på IUP – på tværs af årgange og studier. Interesserede VIP'er kan også deltage (og tildeles begrænsede timer herfor), og studiekredsene udbydes, initieres og faciliteres af en VIP/underviser, der tildeles timer i henhold til forberedelse og tilstedeværelse.

Der tænkes igangsat 10-12 studiekredse for IUP i efteråret 2011. Studiekredsene evalueres kvalitativt. Der bruges midler på såvel VIP'ers forberedelse og tilstedeværelse som på den kortfattede evaluering.


Budget
Der er bevilget 85.000 kr. til projektet i 2011.

312093 / i40