Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Uddannelse (UFU) Strategiske indsatsområder Tidligere år Studiemiljø 2011, 2012 SMU 2011 Arts Udvidelse af den eksisterende mentorordning på bacheloruddannelserne

Udvidelse af den eksisterende mentorordning på bacheloruddannelserne

Baggrund og formål
På hvert af områdestudierne Japanstudier, Kinastudier, Sydasienstudier og Østeuropastudier har IHO har i det seneste år haft to og på Historie otte ældre studerende, der har fungeret som mentorer for de studerende på 1. og 2. semester. Ordningen er evalueret meget positivt og er forlængst planlagt til gentagelse i det nye studieår 2011-12.


Indhold
Vi ønsker at efterkomme et udtalt ønske blandt de studerende om at udvide mentorordningen til også at omfatte 3. semester og til at hæve timetallet for mentorerne fra de nuværende 10 timer per semester til 20 timer per semester.


Budget
Der er bevilget 60.000 kr. til projektet i 2011.

312708 / i40