Udbygning af den engelske Study Metro

Afrapportering


Hvad var problemstillingen?
Erfaringen viser, at der hos internationale studerende er nogle andre behov og nogle andre forventninger til den danske uddannelseskultur, og at aspekter som at deltage aktivt i undervisningsformer som fx gruppearbejde og studenteroplæg kan være forbundet med udfordringer for internationale studerende.


Hvad er der gjort? 

 • Produktion af materiale til Study Metro
  • 7 nye sider til Study Metro, herunder en guide til feedback (i samarbejde med projektet Tekstfeedback – et processpil) 
  • 3 dobbelte videointerviews med i alt 6 undervisere om kildebrug og peer feedback (i samarbejde med projektet Webbaseret guide til internationale studerende) 
  • 1 videointerview med en læsegruppe om gruppearbejde
  • 2 videoklip med undervisere, der giver et godt råd til eksamensskrivere
  • 4 voxpop-videoer med internationale studerende om deres oplevelser af at læse på AU
  • 2 audiointerviews med studerende om opgaveskrivning
  • 2 flashfilm med vejledninger om hhv. Study Metro og tekstfeedbackspillet
  • 15 + 7 fotos til web som illustrerer forskellige temaer på Study Metro
  • Oversættelse fra dansk til engelsk af det producerede materiale samt udarbejdelse af engelske undertekster til en del af videomaterialet.
 • Andre aktiviteter
  • Afholdelse af 4 workshops med i alt 18 internationale studerende (sammen med projektet Webguide til internationale studerende)
  • Opbygning og drift af Facebookside
  • Udarbejdelse af Facebookstrategi, der kan sikre en fortsat kontinuitet og stabil frekvens
  • Opbygning af samarbejdsrelationer med udvalgte Facebookredaktører på AU
  • Generel omarbejdning og tilpasning af eksisterende materiale på Study Metro.

Foruden faste CUDIM-medarbejdere og en AC-medarbejder har en international studerende været tilknyttet projektet i 75 timer. Ud over at løse specifikke opgaver har hun bidraget med sin egen og sit netværks viden om internationale studerende og deres behov i forbindelse med undervisning i studiekompetencer.


Har initiativet haft den ønskede virkning?
Det mest synlige resultat er oprettelsen af en Facebookside med pt. ca. 100 faste følgere, der kommenterer og synes godt om opslagene. Derudover har afholdelsen af workshops vist os, at der blandt de studerende er stor interesse i at deltage frivilligt i arrangementer, hvor de kan få lov til at blive hørt og føler, at deres mening har en betydning og bliver taget alvorligt.


Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?
Projektet har givet flere ideer til den fortsatte udvikling af Study Metro med henblik på at imødekomme behov og ønsker hos internationale studerende. Samtidig har det afdækket et stort potentiale for at skabe og udvide relationer til og engagement hos Study Metros brugere, blandt andet gennem den fortsatte drift og udvikling af Facebooksiden.


Hvad kan universitetet lære af projektet?
Data fra de afholdte workshops med internationale studerende viser, at internationale studerende har nogle fælles udfordringer i forhold til social og faglig integration på studiet. Det gælder især i forhold til gruppearbejde og opgaveskrivning. Derfor giver det mening at have en ressource som Study Metro, som er målrettet internationale studerende og kan imødekomme deres særlige behov i forhold til viden, tip og redskaber om studiekompetencer.

Projektbeskrivelse


Baggrund
Study Metro (http://studiemetro.au.dk/en/) er en webressource, der har til formål at understøtte engelsksprogede studerendes opbygning af akademiske studiekompetencer i en dansk sammenhæng. Study Metro er et værktøj, der også kan inddrages i undervisningen, og hvor den enkelte studerende kan søge hjælp og støtte, når der er behov herfor. Der findes en lignende (og mere udbygget) side på dansk, og den engelske version er delvist en oversættelse af materiale herfra. 


Formål
At udvikle interaktivt, onlinebaseret materiale, der kan støtte internationale studerende i at deltage aktivt i undervisningsformer, som f.eks. gruppearbejde og studenteroplæg, der er velkendte i en dansk uddannelseskontekst, men som erfaringsmæssigt kan være forbundet med udfordringer for internationale studerende. Projektet relaterer sig til blok 5 i notatet om opfølgningspuljemidler.


Indhold
Med dette projekt ønsker vi at udvikle indhold, der er særligt målrettet de internationale studerende med fokus på undervisningsformer, der erfaringsmæssigt enten er nye eller forbundet med anderledes forventninger i dansk uddannelseskultur. Samtidig ønsker vi at inddrage de internationale studerendes egne erfaringer med i en periode at ansætte en international studerende som medredaktør for sitet, som kan være med til at sikre, at Study Metro indeholder det materiale, der er behov for, og samtidig hjælpe med at udbrede kendskabet til ressourcen til de internationale studerende gennem f.eks. oprettelse af en facebookside. Projektet kan evt. udføres i samarbejde med Sprogservice.

Projektet vil:

 • Producere interaktivt materiale, der har til formål at understøtte internationale studerende i at indgå i gruppearbejde og afholde selvstændige mundtlige oplæg
 • Ansætte en international studenterredaktør
 • Producere pr‐materiale om Study Metro målrettet internationale studerende


Budget
Der er bevilget 67.450 kr. til projektet i 2011.

312107 / i40