Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Uddannelse (UFU) Strategiske indsatsområder Tidligere år Studiemiljø 2011, 2012 SMU 2011 Business and Social Sciences Opprioritering af de studerendes læsegrupper og de studerendes mulighed for at få og give faglig feedback

Opprioritering af de studerendes læsegrupper og de studerendes mulighed for at få og give faglig feedback

Baggrund, formål og indhold
Som opfølgning på studiemiljøundersøgelsens resultater særligt vedrørende læsegrupper har Det juridiske Studienævn søgt om midler til blandt andet at understøtte såvel læsegrupper som øget feedback.

Alle hold på bacheloruddannelsens 1. og 3. semester (2 x 13 hold) tildeles ekstra 1-2 timer om ugen ved studenterinstruktorer med henblik på at styrke det faglige og sociale miljø på holdet og at hjælpe læsegrupperne med at fungere, såfremt dette giver vanskeligheder (på 1. semester er læsegrupperne obligatoriske, på 3. semester valgfrie, men klart ønskelige af både faglige, sociale og studiemiljømæssige grunde). Disse timer bruges efter behov til støtte af læsegruppernes arbejde og funktion, således at det tilstræbes, at alle læsegrupper kan fungere. Ligeledes kan timerne anvendes til diskussion af faglige spørgsmål, diskussion af pensum, gensidig feedback i læsegrupperne m.v.

De undervisere, der superviserer studenterinstruktorerne, bør honoreres herfor, da det vil kræve en ekstra indsats at støtte studenterinstruktorernes arbejde.


Budget
Der er bevilget 187.560 kr. til projektet i 2011.

312696 / i40