Rus-tutorer som mentorer på 1. semester

Afrapportering


Hvad var problemstillingen?

Problemstillingen er at undersøge effekten af en mentorordning blandt studerende, dvs. hvorvidt en mentorordning, hvor ældre studerende (mentorer) støtter yngre studerende (mentees), fagligt og socialt bidrager med en positiv indflydelse på studiemiljøet, herunder faglighed, trivsel og frafald. Formålet er således især at bidrage til viden om og organisatorisk erfaring med etableringen af en mentorordning.


Hvad er der gjort?
Følgende aktiviteter er gennemført:

  • Ansættelse af 2 projektansvarlige
  • Opstilling af eksperimentelt projektdesign (med faglig vejledning)
  • Udvikling af mentoruddannelse (i samarbejde med Mercuri Urval)
  • Etablering af mentorkorps (opslag og ansættelse)
  • Gennemførelse af 1. del af mentoruddannelsen (herunder personlighedstest af mentorer)

 
Har initiativet haft den ønskede virkning?
Projektet er forløbet som planlagt. Der er udviklet et eksperimentelt projektdesign og planlagt en mentoruddannelse, og der er ”ansat” 30 frivillige mentorer (14 mænd og 16 kvinder på sidste del af BA-­‐ uddannelsen eller kandidatuddannelsen i Statskundskab). Den foreløbige tilbagemelding fra de projektansvarlige er, at projektet forløber godt.


Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?
I foråret 2012 gennemføres yderligere to moduler af mentoruddannelsen, og mentorerne får tildelt mentees (ca. halvdelen af de studerende på 1. semester udvalgt tilfældigt). Efter 2. semester evalueres effekten, bl.a. ved at se på frafald, faglige præstationer og trivsel. I starten af efteråret 2012 foreligger en endelig rapport.

Key performance indicators

  • Solide resultater og afrapportering vedr. effekten af en mentorordning.
  • Signifikant effekt af at have en mentor på frafald, faglige præstationer og trivsel.

 
Hvad kan universitetet lære af projektet?
Der er her tale om udvikling af et koncept for og organisatorisk erfaring med afviklingen af et mentorprogram, inkl. mentoruddannelse (i samarbejde med Mercuri Urval) samt en undersøgelse af effekten i et solidt eksperimentelt design. Resultaterne af undersøgelsen og erfaringerne fra projektet vil derfor have relevans for hele universitetet og kan bruges til udvikling af mentorprogrammer på andre uddannelser.

Projektbeskrivelse


Baggrund og formål
Med udgangspunkt i studiemiljøundersøgelsens resultater ønsker Studienævnet på Statskundskab samt Institut for Statskundskab at anvende rus-tutorer som mentorer på 1. semester.

Det er ideen, at mentorerne skal fungere som en ekstra kontakt til instituttets faglige miljø, der kan give de studerende hurtig feedback på spørgsmål og usikkerheder og i det hele taget medvirke til, at de førsteårsstuderendes sikres en hurtig faglig og social integration på studiet.


Indhold
De studerende på første semester får efter rus-arrangementet tilknyttet en mentor, der for de flestes vedkommende vil være de samme personer, som har fungeret som tutorer. Mentorerne skal hjælpe de studerende med studierelaterede spørgsmål, f.eks. studieteknik, planlægning af studietid, fastholdelse af motivation, forberedelse til forelæsninger, arbejde i læsegrupperne mv.

Mentorerne gennemgår forud for (eller i starten af) perioden et 2-dages internat med en coach som forberedelse på opgaven som mentor.


Budget
Der er bevilget 245.000 kr. til projektet i 2011.

312705 / i40