Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Uddannelse (UFU) Strategiske indsatsområder Tidligere år Studiemiljø 2011, 2012 SMU 2011 Tværgående projekter Semesterforløb om studiekultur og studieteknik for internationale full-degree-studerende

Semesterforløb om studiekultur og studieteknik for internationale full-degree-studerende

Afrapportering

Hvad var problemstillingen?
I SMU11 kunne man se konturerne af et problem, men ikke årsagerne, ligesom selve problemet "diskrimination" ikke var særligt godt belyst. Studenterrådet ønsker at bidrage til Internationale Studerende føler sig velkommen på Aarhus Universitet, hvorfor vi ansøgte om penge til initiativerne.


Hvad er der gjort?

 • Lavet en uddybende kvantitativ undersøgelse og yderligere en kvalitativ undersøgelse af Internationale studerendes forhold. Undersøgelsen vil blive eftersendt, da den i øjeblikket er under korrekturrettelse
 • Afholdt en konference med fokus på AU og Aarhus som internationale opholdssteder – hvordan bliver vi bedre. Der vil blive eftersendt en rapport fra workshoppen der blev afholdt på konferencen
 • Oversættelse af hjemmesider

Har initiativet haft den ønskede virkning?
Initiativet har en meget forberedende karakter:

 • Undersøgelsen er lavet med henblik på fremadrettet kvalificeret at kunne arbejde med problemstillingen.
 • Konferencen var stor succes med 65 tilmeldte deltager fordelt på danske og internationale studerende, interessenter (IC, virksomheder, kommunen, etc.), Borgmesteren og oplægsholdere udefra.
 • Der er fuld gang i oversættelse af hjemmesiderne. Pga. samarbejdet med frivillige foreninger på hele AU har denne dog trukket lidt ud.

Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?

 • Oprettelsen af et internationalt studenterråd forventes påbegyndt i 2012
 • Projektets overordnede formål er at sikre en bedre integration af de udenlandske studerende. Dette skal kunne måles i næste SMU

Hvad kan universitetet lære af projektet?

I Studiemiljøundersøgelsen 2011 fremgik det, at 15 % af de udenlandske studerende med fuldtidsstudier på Aarhus Universitet føler sig diskrimineret på grund af deres etniske baggrund. Det er et meget højt tal, som tydeligvis strider imod ambitionen om at tiltrække flere udenlandske studerende til Aarhus Universitet.

Universitetet kan lære, at et øget fokus på bedre integration og flere ressourcer hertil er nødvendige, såfremt AU skal være et internationalt universitet.

Projektbeskrivelse


Baggrund
Studiemiljøundersøgelsen 2011 viste bl.a. at de studerende i studiestarten er meget fokuserede på at få det praktiske på plads i forbindelse med deres studie og derfor bruger lang tid på at forberede sig på ”det at studere i en ny kultur” under nye forudsætninger. Ligeledes viste det sig svært at blive integreret i den danske studiekultur.

Internationalt Center foreslår derfor at udbyde en række foredrag og workshops, som skal give de internationale studerende en bedre baggrund for at forstå både den danske studiekultur og de procedurer og regler, de forventes at navigere indenfor. Deltagerne i forløbet vil således få bedre forudsætninger for at blive en integreret del af deres studiemiljø og derved blive en ”bedre, gladere og mere effektiv” studerende.


Formål
Målrettet information til internationale full-degree-studerende om studiekultur, studieteknik og regler for studerende.


Indhold
Workshops og foredrag omkring følgende emner:

 • At studere på AU: Information om dansk studiekultur; Hvad betyder det for eksempel at være selvstuderende? Hvad forventer underviserne af dig som studerende i timerne og i forhold til forberedelse? Hvad belønnes? Hvilke hjælpemidler stiller AU til rådighed? Hvordan foregår gruppearbejde, og hvad kan du selv gøre for at blive en integreret del af en gruppe?
 • Eksamen – regler og rettigheder: Hvilke eksamensformer kan du blive udsat for? Hvordan forbereder du dig bedst til en mundtlig eksamen? Hvad er plagiering? Hvilke rettigheder har du, hvis du ikke består eksamen?
 • Gode studievaner: Få redskaber til bedre læse- og notatteknik. Bliv bedre til at planlægge dit studie. Få redskaber til skriveprocessen i forbindelse med opgaveskrivning. Hvordan kan biblioteket hjælpe dig?
 • Krav til akademiske opgaver: Hør om formalia og opgavetyper. Hvad er videnskabelighed og hvordan bliver det en integreret del af din opgave?

Oplægsholderne kunne være:
Center for Uddannelsesudvikling (AR)
Undervisere fra (BS, ST, AR)
Studieadministrationen
Bibliotekerne

Alle workshops og foredrag er af to til tre timers varighed med en pause indlagt og tid til diskussion og spørgsmål. Der afholdes to sessioner i efteråret og to sessioner i forår med opfølgende blog og løbende korrespondance med deltagerne.

Målgruppe: Kommende internationale full-degree-studerende på AU.


Budget
Der er bevilget 30.000 kr. til projektet i 2011.

312437 / i40