SMU 2012

Intentionen med SMU 2012 midlerne var at støtte nye projekter med potentiale for at forbedre det faglige og sociale studiemiljø på Aarhus Universitet, samt at sikre videreførelsen af udvalgte 2011 SMU projekter. Derudover var der afsat midler til at fremme det faglige studiemiljø. Målet var at alle projekter skulle komme universitets studerende til gavn.

Projekterne blev afrapporteret ved årsskiftet 2012/2013, og i efteråret 2012 blev der afholdt et seminar med det formål at dele viden omkring projekterne. Kontaktpersoner for de enkelte projekter fremgår af projektbeskrivelsen. 

373775 / i40