Ressourceguide for ST-studerende

Afrapportering

Hvad var problemstillingen?

Projektet bygger på erfaringer og samarbejder etableret i tidligere SMU-­‐projekter ledet af CSE og arbejder videre med problemstillingen omkring et øget optag af studerende på universitetet, hvor studiemiljøundersøgelsen,  og nyere forskning indenfor området (Holmegaard, HT 2012, Students' narratives, negotiations, and choices: A longitudinal study of Danish students' transition process into higher education science, engineering and mathematics . PhD thesis, Faculty of Science, University of Copenhagen) peger på, at studerende oplever at føle sig ensomme  og stressede, studievejlederne får flere henvendelser fra studerende som har studietekniske problemer og undervisere oplever, at de studerende har svært ved at finde ud af, hvordan de skal forberede sig.  

 

Hvad er der gjort?  

I tæt samarbejde med studievejledningen på ST blev der udarbejdet 5 videoer med titlerne:

 

Der blev desuden produceret note-skabeloner og andet materiale som de studerende kan printe og bruge, eller læse og blive inspireret af, i deres arbejde med at forbedre deres studieteknik. Materialet bliver primært distribueret af studievejledningen, men har en form så det også kan bruges af undervisere i deres møde med de nye studerende.

 

Har initiativet haft den ønskede virkning?  

Studievejledningen arbejder pt med at samle alt deres materiale og præsentere det på en ny måde, og materialet har derfor ikke endnu haft mulighed for direkte at påvirke de nye studerende. Det forventes, at de studerende som starter efter sommerferien i 2013 vil have adgang til videoerne.

 

Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?  

Videoerne og det øvrige materiale bliver en del af det samlede tilbud fra studievejledningen. Såfremt der igen bliver givet SMU-­‐midler til CSE, vil det være muligt at arbejde videre med at integrere undervisning i studieteknik i den almindelige førsteårsundervisning. Erfaringer fra SDU og KU peger i retning af, at effekten er stor når undervisning i studieteknik lægger sig tæt op af det faglige indhold de studerende møder, og at det at øge bevidstheden hos både studerende og undervisere om, at studieteknik er noget man skal lære, modvirker stress og følelsen af at stå alene. Videoerne og det øvrige materiale vil oplagt kunne bruges i en sådan fremtidig indsats.

 

Hvad kan universitetet lære af projektet?  

  • At studieteknik kan formidles til mange ved at udarbejde ressourcer der er tilgængelige via web.
  • At studieteknik formidles vedkommende og brugbart af undervisere og ældre studerende.
  • At pædagogisk udvikling af undervisning, studievejledning og aktiviteter i forbindelse med studiestart med fordel kan tænkes som en samlet indsats i forhold til at sikre, at de nye studerende både fagligt og socialt hurtigt får fodfæste på deres studium. 

Projektbeskrivelse

Baggrund og formål

Inspireret af studiemetro.au.dk vil Center for Science Education udvikle en ressourceguide målrettet studerende på naturvidenskabelige og tekniske fag. De bevilgede midler går til udvikling og publicering af indhold på ressourceguiden.
Målet er at understøtte de studerendes faglige trivsel gennem en tydelig formidling af studietekniske redskaber.  

Budget

Der er bevilget 75.000 kr. til projektet i 2012. 

399159 / i40