Aktiverende videobaserede undervisningsmaterialer

Afrapportering

 

Hvad var problemstillingen?

Baggrunden for projektet var en række tidligere positive erfaringer med brugen af video/webcasts som supplement til eller erstatning for traditionelle forelæsninger (fra bl.a. fagene Matematisk Analyse, Mikrobiologi, Introduktion til Programmering samt Calculus). Hensigten for projektet var således at bygge videre på disse erfaringer og udvikle og konsolidere en pædagogisk model og teknisk løsning, der muliggør effektiv og bekvem udvikling/transformering af ST-undervisningen vha. educational it; et LMS (Blackboard, AULA osv.) og aktiverede videoundervisningsmaterialer med henblik på at skabe en høj studentertilfredshed, øge fleksibilitet for de studerende, herunder bedre mulighed for repetition og forberedelse, støtte fjernundervisning og/eller frigøre tid ved forelæsninger til diskussion og perspektivering samt (om muligt) forbedre undervisningsresultaterne. Endvidere at transformere 3-4 kurser vha. den udviklede løsning.

 

Hvad er der gjort?

Projektet bestod således i praksis af 4 delaktiviteter:

 1. Udvikling af en fleksibel pædagogisk model (STREAM-modellen), som gør det let for undervisere at nytænke og gøre god brug af educational it med bl.a. video og det nye LMS i undervisningen (jf. politikken for educational it).
 2. Udvikling og etablering af en effektiv produktionsløsning til bekvem optagelse af video/webcasts (Webcaststudiet) i regi af Science Media Lab.
 3. Transformering af 3-4 fag vha. video mhp. modernisering og/eller forbedring af undervisningen i samarbejde med de pågældende undervisere. I praksis er der dog blevet transformeret flere kurser (og flere er pt. undervejs), som samlet set er blevet fulgt af over 1000 studerende:
 • Calculus 2, Q2 2013 ved Klaus Thomsen (afsluttet)
 • Astrofysik, Q2 2013 ved Ole Eggers Bjælde (afsluttet)
 • Kursus i laboratoriesikkerhed ved Peter Hald m.fl. (afsluttet)
 • Genetik ved Tove Hedegaard Jørgensen
 • Tropical Ecosystem Management and Human Security ved Don Macintosh m.fl. (afsluttet)
 • Microbial Physiology and Identification ved Kai Finster
 • Dyrevelfærd ved Mette Herskind og Pernille Svendsen m.fl.
 • Dertil kommer en række kurser på undervisernes eget initiativ – fx affødt af Adjunktpædagogikum, modul 3.

     4. Evaluering og opbygning af knowhow om effektiv brug af educational it, LMS og webcasts til modernisering og forbedring af undervisningen på ST. Denne knowhow er bl.a. nu blevet en integreret del af ST’s adjunktpædagogikummodul i educational it.

 

Har initiativet haft den ønskede virkning?

Ja.

Først og fremmest er der blevet udviklet en effektiv pædagogisk model (STREAM), som såvel i forbindelse med dette projekt som ved flere fremadrettede aktiviteter benyttes til udvikling og forbedring af undervisningen vha. educational it, webcasts og LMS. Læs meget mere om STREAM-modellen her: cse.au.dk/forskning/projekter/stream/.

Dertil er der blevet udviklet og etableret en effektiv, permanent produktionsløsning til webcasts/video (Webcaststudiet). Læs mere i denne nyhed: cse.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/nyt-webcast-studie-indviet-paa-st/.

Endvidere er der blevet transformeret en række kurser (jr. ovenstående liste). Nogle af disse kurser er pt. igangværende og/eller evalueringen er igangværende, men tendenserne er nogenlunde ens for de transformerede kurser og samlet set viste de, at:

 • Der er en højere tilfredshed blandt de studerende, der følger/fulgte den transformerede, videobasere undervisning. Eksempelvis svarede 64 % af de studerende på Calculus 2 og 70 % på Astrofysik, at de foretrækker i nogen eller høj grad den online, videobaserede undervisning. 83 % af de videostuderende på Calculus 2 var tilfredse eller meget tilfredse med kursets læringsudbytte i modsætning til alm. studerende, hvor 52 % var tilfredse eller meget tilfredse.
 • At de studerende, der fulgte den transformerede undervisning opnåede højere karakterer og beståelsesprocent. Fx viste evalueringen af Calculus 2, at de studerende der fulgte videoundervisningsmaterialerne i Calculus 2 opnåede et gennemsnit på 9,3 i modsætning til de studerende, som fulgte de traditionelle forelæsninger, der opnåede et gennemsnit på 7,9.
 • At formen øger fleksibiliteten af undervisningen markant. Eksempelvis blev materialerne flittigt brugt til forberedelse til undervisningen hjemmefra og til repetition i forbindelse med eksamen. Endvidere fremhævede en del studerende, at de satte pris på, at de selv kunne styre tempoet: “Jeg synes læringsstierne er en enormt god mulighed for selv at administrere tempoet af forelæsningen, der i høj grad hjælper mig med at øge min forståelse.” (studerende X på Calculus 2). “...videoerne gør det meget lettere at følge med og forstå stoffet, da man kan give sig god tid til at spole tilbage, og se et stykke igen, for at få det hele med. I forelæsningerne kan en forelæser godt blive nødt til at skynde sig, hvis der ikke er mere tid tilbage. Stor cadeau til ... for at i videoerne være rigtig tydeligt, og have et godt tempo.” (studerende Y på Calculus 2).

Den komplette evaluering af Calculus 2 er tilgængelig i en selvstædigt notat, som kan fremsendes efter ønske. En udvidet evaluering af de øvrige kurser er under udarbejdelse og forventes færdig senere på året.

 

Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?

Eftersom projektet har affødt en pædagogisk model, knowhow om educational it samt et webcaststudie til produktionen af materialer, og at alle disse dele nu er forankret hos CSE og Science Media Lab, fortsætter udviklingen og transformering af kurser samt implementeringen af education it – dog nu på et endnu mere effektivt og kvalificeret grundlag. Pt. er en række kurser under udvikling og omlægning vha. modellen og webcaststudiet, herunder Calculus 1 Q1 2014. I praksis betyder det bl.a., at alle kommende sciencestuderende til efteråret vil komme til at følge undervisning, der er transformeret vha. STREAM-modellen og Webcaststudiet. AU tilbyder således dele af sin undervisning som moderne, fleksibel undervisning vha. educational it til en næsten hel generation af ST-studerende. Projektet har således bevirket en potentiel varig forbedring af undervisningen på ST vha. educational it, men driften og den fortsatte udvikling af webcaststudiet forudsætter driftsmidler.

 

Hvad kan universitetet lære af projektet?

Projektet har demonstreret, at det er muligt at bruge educational it til at nytænke/transformere undervisningen vha. educational it på en måde der både forbedrer læringen, øger fleksibiliteten (herunder mulighederne for repetition, individuel læringsstil, understøtter fjernundervisning) og øger studentertilfredsheden på effektiv vis. Endvidere har projektet vist hvordan dette kan realiseres for traditionel ST-undervisning, men erfaringerne er sandsynligvis ganske overførbare til lignende undervisningssituationer på de andre hovedområder.

1395735 / i40