AU Bryg

Afrapportering

 

Hvad var problemstillingen?

I forbindelse med undervisningen af Teknisk Bachelor i Bioteknologi, Diplomingeniør i Bioteknologi samt Civilingeniør i Kemi og Bioteknologi, indgår fermentering som et naturligt led i uddannelsen. I forbindelse med en PhD Challenge på Ingeniørinstituttet opstod ideen om at etablere et AU bryg, som så vil kunne indgå tvær disciplinært i flere ingeniøruddannelser (eller andre uddannelser på ST). For at opgradere og skabe mulighed for at de studerende med forskellig faglighed kan inkluderes ansøgtes om midler til indkøb af nyt udstyr.

 

Hvad er der gjort?

Der er indkøbt forskelligt udstyr (bl.a. således at der kan fermenteres i 200 l skala), men på grund af lokaleudfordringer (Sektionen for Biological and Chemical Engineering under ENG er først nu ved at etableres sig på Hangøvej 2) er projektets implementering blevet lidt forsinket. Der er et dedikeret lokale til AU-Bryg og dette forventes renoveret sommeren 2014, derefter skulle AU-Bryg være fuldt funktionsdygtigt.

 

Har initiativet haft den ønskede virkning?

Endnu ikke, se punkt 2.

 

Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?

Vi er igang med at opbygge en facilitet hvor studerende fra forskellige retninger  (mekanik, Bioteknologi, kemiteknologi, etc.) vil kunne kombinere faglig læring med et – for de studerende – interessant produkt (bryg din egen øl)

 

Hvad kan universitetet lære af projektet?

Endnu har universitetet ikke opnået stor læring, men på sigt vil målet været at kombinere teoretisk og praktisk undervisning omkring et emne der vil være appellerende for en stor del af de studerende samt opnå erfaringer i at bringe studerende med vidt forskellige kompetencer sammen i et interdisciplinært projekt.

1395727 / i40