Brug af PeerWise i undervisningen på ST

Afrapportering

 

Hvad var problemstillingen?

Formålet er at inspirere undervisere til at bruge PeerWise og andre digitale værktøjer i undervisningen.PeerWise er en gratis Educational IT platform, som gør det muligt for de studerende at formulere deres forståelse af pensum overfor medstuderende ved at stille faglige spørgsmål til og få feedback fra deres medstuderende. Dette kan øge de studerendes læringsudbytte og ejerskab over egen læring. Flere undervisere på ST har allerede erfaring med at bruge Peerwise, og vi ønsker at udbrede dette.

 

Hvad er der gjort?

Afholdelse af workshop om peerwise, med inviteret keynote (Paul Denny) og indlæg fra lokale ST undervisere.  Som afledt effekt heraf har det været muligt at få Paul Denny til også at deltage i og bidrage til konferencen Frontiers in Science Education. Denne synergi effekt har gjort det muligt at maksimere eksponeringen af educational IT.

 

Har initiativet haft den ønskede virkning?

Vi oplever øget interesse for at bruge Peerwise i undervisningen, og har allerede støttet flere undervisere i at tilrettelægge undervisning med Peerwise. De tilrettelagte undervisningsforløb giver de studerende nye muligheder for at arbejde med stoffet og samarbejde med deres medstuderende via educational IT. Det er forventningen at dette vil fremme de studerendes dybdelæring og samarbejde, og derved øge motivation og bidrage til et bedre fagligt studiemiljø.

 

Hvad er det fremtidige potentiale for projektet?

Vi forventer, at projektet vil være med til at øge brugen af Educational IT i på kurser indenfor hovedområdet. På baggrund af inspiration fra brugen af peerwise har en underviser på Institut for Molekylærbiologi og Genetik (Ditlev Brodersen) udviklet et nyt Educational IT koncept, som giver nye muligheder for at give de studerende feedback på deres fagforståelse. Vi forventer at projektet også vil inspirere andre undervisere til at nytænke deres undervisning.

 

Hvad kan universitetet lære af projektet?

Brugen af Peerwise har indtil videre hjulpet flere undervisere til at nytænke deres undervisning med brug af educational IT. På den måde kan promovering af et konkret værktøj som Peerwise virke som løftestang for udbredelsen af educational IT, og dermed hjælpe hovedområdet til at nå målsætningen fra EduIT politikken.

Erfaringerne fra projektet viser desuden, hvordan bruge af Educational IT kan være med til at stimulere studerendes samarbejde og dybdelæring, og dermed bidrage positivt til forbedring af studiemiljøet.

1395734 / i40