Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde

Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde

Indsatsområder

Udvalget har udpeget fem indsatsområder:

Rekruttering og vækstlag (tovholder: Lise Wogensen Bach)

Kvinder i forskning (tovholdere: Lise Wogensen Bach og Anne Marie Pahuus)

Ekstern forskningsfinansiering (tovholder: Søren Rud Keiding)

Virksomhedssamarbejde (tovholdere: Kurt Nielsen og Anne Marie Pahuus)

Interdisciplinaritet (tovholder: udvalgets næstformand) 

 

Udvalget har nedsat et e-science udvalg med repræsentanter fra alle fire fakulteter. 

Udvalget følger årligt op på universitetets handleplan for flere kvinder i forskning.

Udvalget rådgiver endelig universitetsledelsen om blandt andet forskningsinfrastruktur, Open Access, ansvarlig forskningspraksis mm. 

OPGAVER

  • Nationale og internationale forskningspolitiske spørgsmål
  • Incitamenter og virkemidler, som styrker samarbejdet på tværs af fakulteter, herunder uddeling af midler fra universitetsledelsens strategiske ledelsespulje
  • Priser og medlemmer af fonde, udvalg mv. samt prioritering af projekter ved begrænsede opslag
  • Rådgivning af universitetsledelsen vedr. Aarhus Universitets Forskningsfonds uddelingsstrategi og virkemidler

Se udvalgets kommissorium.

Tværgående netværk

Udvalget har i 2014-2015 bevilget støtte til ialt 19 forskernetværk på tværs af faggrænser. Formålet er at støtte igangsættelsen af nye initiativer og hjemtaget af eksterne midler

Se en liste over alle netværk

MERE INFORMATION

Mødeplan, dagsordener og referater

Kommissorium

Sekretariatsbetjeningen varetages i fællesskab af Universitetsledelsens Stab og vicedirektørområdet Forskning og Eksterne Relationer

Kontakt: Søren Klit Lindegaard

1403399 / i40