#GENDERBALANCEAU
Kønsbalance i forskning

På denne side kan du finde information om indsatsen på Aarhus Universitet for at forbedre kønsbalancen i fagmiljøerne. Indsatsen ledes af Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde (UFFE), der sammen med AU’s ledelse har vedtaget Handleplan for flere kvinder i forskning 2016-2020.


Aarhus Universitet får et centralt udvalg for diversitet og ligestilling på Aarhus Universitet. Rektor og prorektor står i spidsen for udvalget.  


I forlængelse af konferencen ”How do we improve gender balance amongst researchers at AU” den 8. marts, understreger rektor Brian Bech Nielsen, at arbejdet for at skabe en bedre kønsbalance skal prioriteres højt. Læs rektors kommentar.


In 2018, the Committee for research and external cooperation (UFFE) at AU commissioned five projects to investigate gender bias at Aarhus University. Find short videos in which the projects leads summarise the findings of their projects and read the project reports.At the final session of the “How do we improve gender balance amongst researchers at AU?”, the four deans summarised their faculty-sessions in Stakladen. These summaries were documented graphically during the session. Please see the four summaries below. See the graphic summaries.


I en klumme i medarbejdernes nyhedsbrev i 2017 indledte ledelsen på Institut for Kommunikation og Kultur en diskussion om kønsbias på baggrund af kommentarer fra især yngre, kvindelige undervisere om deres erfaringer med dette. Læs mere.    


Institut for Kultur og Samfund arbejder på at forbedre kønsbalancen, når der skal rekrutteres internationale medarbejdere. Instituttets mål er at rekruttere de bedste kandidater til ledige stillinger på alle niveauer, og at rekrutteringen skal være baseret på en grundlæggende idé om at kvindelige og mandlige stemmer er lige uundværlige, når frontforskning er med til at definere og tackle samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer. Læs mere.


På Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS har man institutionaliseret en proces, der skal sikre mod kønsbias, når der tages beslutninger om ansættelser. For det første skal alle stillinger slås bredt op for at kunne få en stor pulje af kvalificerede ansøgere. For det andet skal kønssammensætningen af alle bedømmelsesudvalg være balanceret. Eftersom disse udvalg har et ulige antal deltagere, skal udvalgets formand være fra det underrepræsenterede køn. Læs mere.


Danish Society for Women in Science (DANWISE) lanceres den 8. marts 2019. Det er en non-profit organisation, der samarbejder tæt med universiteter, fonde, erhvervslivet og det offentlige. Organisationen repræsenterer kvinder i videnskab og erhvervslivet, der arbejder inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniør, matematik, medicin og humaniora. Læs mere.    


Institut for Fysik og Astronomi har etableret et Ligestillingsudvalg, hvor både medarbejdere, studerende og ledelse er repræsenteret. Læs mere.


IT-Camp for Piger er et studenterdrevet projekt på Institut for Datalogi. Campens formål er at gøre op med fordomme om IT-branchen og vise unge kvinder, der er begyndt at gøre sig tanker om deres fremtidige uddannelse, at IT- og digitaliseringsuddannelser også kan være for dem. Arrangementet henvender sig dermed til kvindelige gymnasieelever eller kvinder, der holder sabbatår. Læs mere.

1445715 / i40