Stillingstyper

STILLINGSTYPE TEXT RESSOURCEOPRETTES
111 Professor ja, hvis lønform forskellig fra 3
114 Professor MSO ja, hvis lønform forskellig fra 3
116 Statsobducent ja, hvis lønform forskellig fra 3
121 Lektor ja, hvis lønform forskellig fra 3
124 Seniorforsker ja, hvis lønform forskellig fra 3
125 Studielektor ja, hvis lønform forskellig fra 3
126 Vicestatsobducent ja, hvis lønform forskellig fra 3
128 Seniorrådgiver ja, hvis lønform forskellig fra 3
131 Adjunkt ja, hvis lønform forskellig fra 3
132 Tenure track ja, hvis lønform forskellig fra 3
135 Studieadjunkt ja, hvis lønform forskellig fra 3
136 Undervisningsadjunkt ja, hvis lønform forskellig fra 3
137 Post doc. ja, hvis lønform forskellig fra 3
138 Forsker ja, hvis lønform forskellig fra 3
142 Udenlandsk lektor ja, hvis lønform forskellig fra 3
154 Videnskabelig assistent ja, hvis lønform forskellig fra 3
161 Afdelingstandlæge ja, hvis lønform forskellig fra 3
162 Kliniske lærer, odont ja, hvis lønform forskellig fra 3
163 Videreuddannelsesstillingi ja, hvis lønform forskellig fra 3
711 Ingeniørdocent ja, hvis lønform forskellig fra 3
713 Lektor (Ing. m.fl.) ja, hvis lønform forskellig fra 3
715 Adjunkt (Ing. m.fl.) ja, hvis lønform forskellig fra 3
STILLINGSTYPE TEXT RESSOURCEOPRETTES
212 Lønnet ph.d-stipendiat ja, hvis lønform forskellig fra 3
221 SU ph.d-stipendiat ja, hvis lønform forskellig fra 3
STILLINGSTYPE TEXT RESSOURCEOPRETTES
311 Klinisk professor ja, hvis lønform forskellig fra 3
321 Klinisk lektor ja, hvis lønform forskellig fra 3
341 Ekstern lektor nej
342 Undervisningsassistent nej
343 SUL Undervisningsassistent nej
344 Klinisk lærer, klinisk nej
345 Klinisk lærer, almen medicin nej
346 Ph.d. timeløn nej
347 Studenterunderviser nej
351 Censor nej
352 Bedømmer nej
353 Gæsteforelæser nej
361 Videnskabelig medhjælp nej
STILLINGSTYPE TEXT RESSOURCEOPRETTES
411 Universitetsledelsen ja, hvis lønform forskellig fra 3
412 Dekan ja, hvis lønform forskellig fra 3
413 Institutleder ja, hvis lønform forskellig fra 3
414 Prodekan ja, hvis lønform forskellig fra 3
415 Administrativ leder ja, hvis lønform forskellig fra 3
416 Funktions-/sekretariatsleder ja, hvis lønform forskellig fra 3
421 Chef-/specialkonsulent ja, hvis lønform forskellig fra 3
422 Fuldmægtig ja, hvis lønform forskellig fra 3
431 Kontor m.fl.. ja, hvis lønform forskellig fra 3
432 Biblioteksfunktioner ja, hvis lønform forskellig fra 3
451 AC-personale m.fl. ja, hvis lønform forskellig fra 3
452 Tandlæge ja, hvis lønform forskellig fra 3
461 Tekniker ja, hvis lønform forskellig fra 3
462 Gartner m.fl. ja, hvis lønform forskellig fra 3
463 Bygningsdrift ja, hvis lønform forskellig fra 3
464 Undervisning, SKT ja, hvis lønform forskellig fra 3
465 Laborant m.fl. ja, hvis lønform forskellig fra 3
466 IT-medarbejder ja, hvis lønform forskellig fra 3
472 Rengøringsass./Sanitør ja, hvis lønform forskellig fra 3
481 Elev/lærling ja, hvis lønform forskellig fra 3
482 PKU-elev nej
483 Laborantpratikant ja, hvis lønform forskellig fra 3
STILLINGSTYPE TEXT RESSOURCEOPRETTES
511 Studerende, HK nej
512 Studentermedhjælp, SUL nej
521 Timelønnet IT-medarbejder ja, hvis lønform forskellig fra 3
531 Eksamensvagt nej
532 Studenterstudievejleder nej
533 Tutor nej
534 Særlig medhjælp nej
535 Timelønnet øvrig TAP nej
STILLINGSTYPE TEXT RESSOURCEOPRETTES
611 Scholarstipendiat nej
612 Traniee-stipendier nej
613 Opholdsstipendiat nej
621 Andet stipendiat nej
STILLINGSTYPE TEXT RESSOURCEOPRETTES
751 Indlån VIP, professorniv. nej
752 Indlån VIP, postdoc. niv. nej
753 Indlån VIP, før postdoc. niv nej
754 Indlån PHD nej
755 Indlån TAP nej
761 Adjungeret professor nej
762 Adjungeret lektor nej
STILLINGSTYPE TEXT RESSOURCEOPRETTES
811 Ekstern VIP nej
812 Emeritus VIP nej
813 Ekstern underviser DVIP nej
821 Gæste PHD nej
841 Ekstern TAP nej
881 Forskningsaktiv studerende nej
891 Ekstern Andet nej
STILLINGSTYPE TEXT RESSOURCEOPRETTES
901 Særlig vederlæggelse nej
STILLINGSTYPE TEXT RESSOURCEOPRETTES
10 AER bidrag
STILLINGSTYPE TEXT RESSOURCEOPRETTES
711 Ingeniørdocent ja, hvis lønform forskellig fra 3
712 Gæsteingeniørdocent ja, hvis lønform forskellig fra 3
713 Lektor (Ing.) ja, hvis lønform forskellig fra 3
714 Gæstelektor (Ing.) ja, hvis lønform forskellig fra 3
715 Adjunkt (Ing.) ja, hvis lønform forskellig fra 3
STILLINGSTYPE TEXT RESSOURCEOPRETTES
113 Forskningsprofessor ja, hvis lønform forskellig fra 3
115 Forskningsprofessor (MSO) ja, hvis lønform forskellig fra 3
123 Forskningslektor ja, hvis lønform forskellig fra 3
127 Docent ja, hvis lønform forskellig fra 3
129 Projektseniorforsker ja, hvis lønform forskellig fra 3
133 Forskningsadjunkt ja, hvis lønform forskellig fra 3
134 Adjunkt med særlige opgaver ja, hvis lønform forskellig fra 3
139 Projektforsker ja, hvis lønform forskellig fra 3
141 Amanuensis ja, hvis lønform forskellig fra 3
151 Forskningsstipendiat ja, hvis lønform forskellig fra 3
152 Forskningsassistent ja, hvis lønform forskellig fra 3
153 Klinisk assistent ja, hvis lønform forskellig fra 3
211 Kandidatstipendiat ja, hvis lønform forskellig fra 3
354 Kursuslærer (postgraduat) nej
355 Praktikantvejleder nej
441 Driftsleder ja, hvis lønform forskellig fra 3
471 Ufaglært ja, hvis lønform forskellig fra 3
536 Timelønnet Ad hoc nej
902 Kompensation til forsøgspersoner nej
910 Efterindtægt (udbt. til efterlevende) nej
920 Bestyrelse nej
999 Skal afklares
1403969 / i40