Projektlederuddannelse

Modul 1 – Klassisk projektledelsesværktøjer og -forståelse

Udbytte

 • Du får en forståelse for styringsmekanismerne og organiseringen omkring og i projektformen
 • Du får en forståelse for projekter som en integreret del af organisationens strategiske arbejde, samt evne til at facilitere dialoger omkring strategisk intention med projektet og om behov for forandring og kapacitetsopbygning.
 • Du får en forståelse for målsætningen som afgørende for projektets præcision og integration til organisationen
 • Du introduceres til AUs projektmodel og organisering
 • Du får en øget forståelse for behovet for match mellem behov og løsning gennem bedre udbud. I stand til metodisk at arbejde med større præcision i udbud og kravspecifikation
 • Du får en forståelse for sammenhæng mellem ressourcer og planlægning. Dertil bliver du i stand til at nedbryde projekter i faser, milepæle og opgaver mhp. overblik og præcision

Indhold

 • Gevinstrealisering og målsætning
 • Introduktion til projektarbejde på Aarhus Universitet
 • Projektudbud, kravspecificering og test
 • Ressourceestimering og planlægning i administrative og forskningsprojekter - del I

Varighed
Modul 1 er et 2 dags eksternat kursus i AU lokaler i Aarhus.
Kursustiden er 9.00 – 16.30 alle dage.

Modul 2 – Projektplanlægning og -ledelse

Udbytte

 • Du bliver i stand til at sikre fremdrift og løbende dokumentation af projektets resultater
 • Du bliver i stand til løbende at tilpasse projektet, med fokus på den værdi projekterne skal skabe
 • Du bliver i stand til gennem analyse at vurdere styrker og udfordringer i og omkring projekter
 • Du bliver i stand til at afdække projektets interessenter og skabe rammer for samarbejde og koordinering med centrale interessenter mhp. på øget succes og tilfredshed
 • Du bliver i stand til at omkostningsreducere projektet gennem forebyggelse og tilrettelæggelse af afbødende handlinger

Indhold

 • Ressourceestimering og planlægning i administrative og forskningsprojekter – del II
 • Opfølgning og rapportering
 • Ændringshåndtering
 • Omgivelsesanalyse
 • Interessentanalyse og –ledelse
 • Risikoanalyse

Varighed
Modul 2 er et 2 dags eksternat kursus i AU lokaler i Aarhus.
Kursustiden er 9.00 – 16.30 alle dage

Modul 3 – Dynamisk projektledelse, projektlederrollen og samarbejdsrelationer

Udbytte

 • Du bliver i stand til at lede projekter ud fra en dynamisk forståelse, der mindsker projektets kontekstuelle usikkerhed, for derigennem at sikre øget kvalitet i resultater
 • Du får øget selvforståelse som projektleder, og deraf styrket projektlederrolle
 • Du bliver i stand til at tilpasse egen ledelsesstil til projektets behov i forskellige faser
 • Du får kendskab til, hvordan der kan skabes fælles sprog og forståelse omkring tværgående samarbejde. Forståelse for projektarbejdsformen som læringsgenerator. Kendskab til redskaber til distanceledelse.

Indhold

 • Dynamisk projektledelse
 • Projektlederrollen (inkl. feedbacksamtaler)
 • Ledelsesstile bl.a. situationsbestemt ledelse
 • Samarbejdsrelationer og teamet

Varighed
Modul 3 er et 2 dags eksternat kursus i AU lokaler i Aarhus.
Kursustiden er 9.00 – 16.30 alle dage

Modul 4 – Projektleder og –deltagers rolle i værdiskabelse af projekterne.

Udbytte

 • Du bliver i stand til at skabe bedre møder gennem facilitering. Forståelse for, hvordan der i møder og dialoger kan skabes øget ressourceoptimering.
 • Du får kendskab til redskaber til udvikling af projektmedarbejderne gennem en coachende lederstil
 • Du får en forståelse for, hvordan konflikter minimeres, og hvordan effekten øges i konfliktopløsningen, med fokus på læring og udvikling.
 • Du får en forståelse for, hvordan projektarbejdsformen kan skabe øget succes i forandringsprocesser

Indhold

 • Mødeledelse
 • Professionelle samtaler i og omkring projekter
 • Konflikter og konflikthåndtering
 • Forandringsledelse

Varighed
Modul 4 er et 2 dags eksternat kursus i AU lokaler i Aarhus.
Kursustiden er 9.00 – 16.30 alle dage

Modul 5 – Projektets strategiske forankring og værdiskabelse.

Udbytte

 • Du får kendskab til program- og porteføljeledelse, og hvordan disse kan understøtte organisationens strategiske projektarbejde
 • Du bliver i stand til at øge generering af læring gennem løbende og afsluttende evaluering. Forståelse for, hvordan dette kan hjælpe opbygning af organisationens projektmodenhed over tid.

Indhold

 • Projekters strategiske forankring (bl.a. genbesøg af Gevinstrealisering)
 • Evaluering i og af projekter

Varighed
Modul 5 er et 1 dags kursus i AU lokaler i Aarhus.
Kursustiden er 9.00 – 16.30.

Praktisk

Tid

Uddannelsen har et omfang på 9 dage, som er fordelt på 4 moduler af 2 dage samt en opfølgningsdag.

Sted

Modulerne afholdes i Konferencecentret, Fredrik Nielsens Vej 4, Aarhus Universitet.

Pris

Pris ved 9 deltagere: 17.500 kr., pris ved 16 deltagere: 10.670 kr. 
Den endelige kursuspris vil ligge i dette interval og fastsættes, når det endelige antal deltagere er bekræftet efter tilmeldingsfristen  

Undervisningen varetages af konsulentfirmaet Mannaz A/S.

Efterår 2021

Efterår 2021 - Hold 20

Modul 1: den 22.+23. September 2021
Modul 2 den 7. + 8. Oktober 2021
Modul 3 den 3. + 4. November 2021
Modul 4 den 25. + 26. November 2021
Afslutningsdag den 10. december 2021

Tilmeldingsfrist d. 22. august 2021

 

Tilkendegiv din interesse

 Er du interesseret i at deltage på dette kursus, kan du tilkendegive din interesse nedenfor. Vi gør status løbende og du vil høre fra os, når der er nok deltagere, til at kurset kan blive oprettet.