Engelsk Brush-up Niveau 3

Har du behov for et brush-up af dit engelske sprog for at opnå større sikkerhed og gennemslagskraft, når du skal kommunikere på engelsk på jobbet, så har du chancen for at komme med på Aarhus Universitets engelsk brush-up kursus.


Niveau 3

Kurset er for dig, der er på avanceret niveau og bruger engelsk i dagligdagen og har stor erfaring med at tale engelsk, men vil gerne have justeret på dårlige vaner og opdateret din viden om grammatik og ordforråd.

Kursusmål

Du vil efter kurset være i stand til at:

 • præsentere job, projekt og afdeling med anvendelse af relevant AU-terminologi
 • diskutere aktuelle og job-relaterede emner på engelsk og kan argumentere for og imod på en acceptabel måde
 • give detaljerede og præcise vejledninger på engelsk, fx om løn- og skatteforhold i DK
 • diskutere dagligdags emner på engelsk og deltage i small talk
 • bruge gængse høflighedsfraser på engelsk og er opmærksom på kulturforskelle i brug af høflighed og omgangstone
 • skrive mere avanceret skriftlig kommunikation på engelsk, også med anvendelse af mere akademisk sprogbrug

Kursusindhold

 • Der trænes ordforråd og udtryk med udgangspunkt i kursistens hverdag og job. Det kan dreje sig om service- og vejledningssituationer fra hverdagen, præsentation af kursisten selv, af andre, af arbejdspladsen, af jobfunktioner og af projekter
 • Der er fokus på anvendelse af korrekt AU-terminologi
 • Grammatiske emner inddrages i det omfang, det er nødvendigt
 • Der trænes mere specielle ord og udtryk til brug i specielle situationer, fx telefonsamtaler, vejledning af udenlandske besøgende eller studerende, mail-korrespondance
 • Der diskuteres på baggrund af mere komplekse tekster, lyd- og billedfiler om aktuelle emner og andre emner af relevans og interesse for holdet, fx engelske nyhedstekster om universitetsproblematikker
 • Der gøres opmærksom på, at der anvendes høflige vendinger i større grad end på dansk, og der trænes i mere indirekte sprogbrug. Herunder diskussion om kulturforståelse, når der dagligt er kontakt med mange nationaliteter
 • Brugen af hjælpemidler diskuteres, og der instrueres i brug af diverse faciliteter på internettet, som kan bidrage til bedre sprogindlæring og til større sprogkorrekthed i hverdagen

Undervisningsform og varighed

Undervisningsform

 • Undervisningen varierer mellem præsentation og diskussion af emner på klassen og arbejde i små grupper eller parvis for at give dig bedre mulighed for at træne din mundtlige sprogfærdighed. Dette følges op af sproglig feedback fra underviser.
 • Deltagerne opmuntres til at give små præsentationer i grupperne af emner, der har deres interesse, for at give dem større selvtillid i at bruge sproget.
 • Undervisningen er varieret med fokus på at få udryddet de mest meningsforstyrrende fejltagelser både i grammatik og udtale. Undervisningen foregår fortrinsvis på engelsk.

Varighed 

 • 8x3 lektioner